Ekonomia i rynek Konferencje i spotkania Strategia Wiadomości

Kiedy na kolei prąd przemienny? Warsewicz: „Chcemy wpisać  się w debatę myśli strategicznej”

Kiedy na kolei prąd przemienny? Warsewicz: „Chcemy wpisać  się w debatę myśli strategicznej” Fot. NaKolei.pl

21 lutego br. w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się Konferencja, pt. “Kolej na energię”, która miała na celu wypracowanie, w toku merytorycznej dyskusji, odpowiedzi branży kolejowej na podwyżki cen energii. Podczas wydarzenia PKP Energetyka przystąpiła do Klastra Luxtorpeda 2.0.

Poruszana problematyka, zagadnienia analizowane podczas Konferencji, pokazują że poszukujemy odpowiedzi na najpilniejsze pytania nurtujące dziś kolej w Polsce. Wzrost cen energii dla przemysłu o zawrotne 60-80 %, poskutkuje znaczącym wzrostem kosztów u wszystkich przewoźników.

Niezależnie od obserwowanego aktualnie trendu wzrostowego cen energii ważne jest, by polska kolej systemowo i konsekwentnie poprawiała efektywność energetyczną- powiedział Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka.

Jego zdaniem tylko takie działania mogą długofalowo zwiększyć jej konkurencyjność na rynku transportowym. Kluczem do tego celu jest optymalizacja i większa śmiałość podmiotów w wykorzystywaniu innowacji.

PKP Energetyka widzi w tym zakresie wiele możliwości od tworzenia magazynów energii poprzez efektywny system rekuperacji, aż po wprowadzenie szkoleń i zachęt dla maszynistów do ekonomicznej jazdy- wyliczał Hołda.

Członek Zarządu PKP Energetyka zaznaczył, że we wszystkich tych obszarach mierzymy się z wyzwaniami prawnymi i technologicznymi. Podczas konferencji omawialiśmy je z przedstawicielami Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury, naszymi długoletnimi partnerami PKP PLK, PKP Cargo, Przewozami Regionalnymi, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Siemens Mobility oraz reprezentantami Instytutu Kolejnictwa.

Kiedy przejście z 3 kV na 25 kV?

W trakcie dwóch paneli zauważono, że przy rosnących cenach energii pierwszym krokiem do zmniejszenia kosztów z nią związanych jest optymalizacja jej zużycia. Wśród wielu propozycji, jedną z najciekawszych jest pomysł o charakterze systemowym, wdrażający standardy europejskie, który polega na zmianie dotychczas stosowanego w trakcji kolejowej prądu stałego na prąd przemienny.

Chcemy wpisać  się w pewną debatę myśli strategicznej. Jedynym systemem, z którego korzystamy w Polsce jest system prądu stałego 3KV. W innych krajach, w zależności od skali i struktury, ten podział jest zupełnie inny, przeważa prąd zmienny 25kV, 15 kV- stwierdził Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP Cargo i przewodniczący Rady Klastra Luxtorpeda 2.0.

Koszt roczny energii trakcyjnej w transporcie kolejowym to mniej więcej 2,5 mld  zł. Wszyscy przewoźnicy kolejowy płaca tyle za koszt energii trakcyjnej. Oczywiście za przechodzeniem na inny system prądu muszą iść inwestycje taborowe i infrastrukturalne, a to nie jest łatwy temat- dodał prezes PKP Cargo.

Z kolei dr inż. Artur Rojek, członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa poinformował, że w Okręgu Badawczym w Żmigrodzie przewiduje się zbudowanie laboratorium, które będzie pozwalało na testowanie przechodzenia dwusystemowych pojazdów trakcyjnych z jednego systemu na drugi.

Będziemy też badać wszelkiego rodzaju zjawiska łączące się z wdrażaniem prądu przemiennego na system kolejowy. Będziemy także badać oddziaływanie między systemami  na urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz testować same urządzenia, które mogą być w przyszłości zainstalowane na pojazdach- dodał dr Rojek.

Podczas wydarzenia PKP Energetyka przystąpiła do Klastra Luxtorpeda 2.0.

To ważna inicjatywa, w ramach której możemy wypracowywać wspólne kierunki działań w gronie, które łączy jeden cel- rozwój polskiej kolei- stwierdził Leszek Hołda.

Wśród partnerów wydarzenia znaleźli się: Corail, PKP Energetyka, Przewozy Regionalne POLREGIO.