Ekonomia i rynek Konferencje i spotkania Wiadomości

Merchel podczas EKG: “Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę”

Merchel podczas EKG: “Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę” Fot. PKP PLK

Innowacje na kolei, skala i znaczenie inwestycji kolejowych, porty morskie, plany na przyszłą perspektywę finansową, CPK – to tematy omawiane m.in. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach- informuje spółka. 

PLK przedstawiły spojrzenie z perspektywy zarządcy narodowej sieci linii kolejowych  w panelach: „Centralny Port Komunikacyjny. Czy ta inwestycja się zwróci?”, „Kolej nowych możliwości”, „Inwestycje infrastrukturalne” i „Polskie porty morskie”. Prezes PLK Ireneusz Merchel zwrócił uwagę na postęp w realizacji Krajowego Programu Kolejowego, który  wynosi ponad 60 procent.

Obecnie PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości około 10 mld zł, natomiast w realizacji są projekty o wartości ok. 34 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na koniec piątego roku perspektywy 2014-2020 zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego. W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość nakładów wynosiła – 5,6 mld zł, co stanowiło 15% planu- podała spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczęły także przygotowania do nowej perspektywy. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, spółka będzie gotowa do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł.

Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę, dlatego w 2021 roku będziemy gotowi by ogłaszać kolejne przetargi. Dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymana – powiedział Ireneusz Merchel.

W debacie nt. rozwoju polskich portów morskich, prezes PLK zwrócił uwagę na założenia Krajowego Programu Kolejowego, wśród których ujęto poprawę komunikacji kolejowej do portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycje portowe PLK obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego
i społecznego Europy.