Strona główna » Wiadomości » Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na zakup akumulatorowych pociągów

Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na zakup akumulatorowych pociągów

Redakcja
Fot. Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie po raz trzeci unieważniły przetarg na dostawę nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych. Tym razem było za drogo. Jedyną ofertę złożył Stadler Polska sp. z o.o., z ceną 398.328.612,00 zł brutto za zamówienie podstawowe oraz 444.287.352,90 zł brutto za opcję.

Łącznie za całość zamówienia firma zaproponowała kwotę 842.615.964,90 zł brutto. To znacznie więcej niż szacunki zamawiającego, który na ten cel chciał przeznaczyć kwotę 266.326.980,00 zł brutto za zamówienie podstawowe oraz 220.173.690,00 zł brutto za opcję. Ostatecznie zatem Koleje Mazowieckie przetarg unieważniły. Podobnie jak dwa poprzednie. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. Drugi został unieważniony jeszcze przed terminem otwarcia ofert, z uwagi na decyzję o zwiększeniu liczby kupowanych składów.
Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia była dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EAZT, szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowaniem dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r. (zamówienie podstawowe).
Zamawiający mógł skorzystać także z opcji w zakresie:
Dostawy kolejnych fabrycznie nowych maksymalnie 3 sztuk EAZT (tego samego typu oraz modelu co EAZT z zamówienia podstawowego) oraz świadczenia usług serwisowych tych EAZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3) do dnia 31 grudnia 2031 r.,
Serwisowania dostarczonych EAZT w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od1 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EAZT, albo do osiągnięcia przez dany EAZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze,
Maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego dostarczonego EAZT w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x