Kolej na świecie Przewozy towarowe

Koleje Białoruskie odnotowują wzrost przewozów tranzytowych

Koleje Białoruskie odnotowują wzrost przewozów tranzytowych Fot. Rw.by

Kolej Białoruskie odnotowują wzrost w kolejowych przewozach międzynarodowych. Największym państwem docelowym była Rosja.

Według danych operacyjnych białoruska kolej w sierpniu 2020 r. przewiozła w ruchu tranzytowym ok. 2,5 mln ton ładunków, czyli o 11% więcej niż w lipcu. Głównymi ładunkami był węgiel, produkty ropopochodne, ruda żelaza, nawozy chemiczne i mineralne, zboża oraz ładunki w kontenerach. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły przewozy węgla, produktów ropopochodnych, rudy, zboża, cukru. 

Największe wolumeny ruchu tranzytowego realizowano w komunikacji z Rosją (1,9 mln ton – wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim miesiącem), w tym z obwodem kaliningradzkim (0,7 mln ton – wzrost o 10%), Łotwą (0,4 mln ton – wzrost o 56%) i Kazachstan (0,4 mln ton – wzrost o 2%).

Zobacz również: Sytuacja na Białorusi. Łukaszenka grozi Polakom, że zablokuje Nowy Jedwabny Szlak