NaKolei.pl OpinieDziałania Klaster Luxtorpeda 2.0 apeluje do Marszałka Senatu o szybkie prace nad Tarczą 3.0

Klaster Luxtorpeda 2.0 apeluje do Marszałka Senatu o szybkie prace nad Tarczą 3.0

Redakcja
Mat. Klaster Luxtorpeda 2.0

Klaster Luxtorpeda 2.0 zaapelował w dniu dzisiejszym – 7 maja 2020 roku – do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o podjęcie prac nad projektem Tarczy 3.0 i przyjęcie tej ustawy.

Zawarte w niej rozwiązania pomocowe są istotne dla całej branży kolejowej, stąd w pełni uzasadnione jest jak najszybsze wejście w życie konkretnych rozwiązań. Na ich wdrożenie oczekują zarówno przewoźnicy kolejowi, jak również inne firmy z branży kolejowej, w tym producenci taboru. Powszechnie bowiem wiadomo, że epidemia koronawirusa przynosi opłakane i – jak się przewiduje – długofalowe skutki dla przewoźników kolejowych, którzy notują spadki liczby pasażerów na poziomie 85-95%. Wiąże się to z utratą środków finansowych pochodzących ze sprzedaży biletów, dotacji oraz refundacji ulg ustawowych. Nie zmieniają się natomiast koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, które – jak wskazano w piśmie do Marszałka Senatu – muszą wyprawiać na trasy niemal puste pociągi.

Podjęcie natychmiastowych prac nad projektem Tarczy 3.0 uzasadnia również szukanie oszczędności przez przewoźników w zakresie taborowym. To z kolei wpływa na branżę producentów i firm zajmujących się utrzymaniem pojazdów kolejowych. Zaproponowane przez autorów projektu rozwiązania mogą zatem skutecznie pomów im w niełatwej walce o przetrwanie na rynku.

Wystosowanie wskazanego pisma do Marszałka Senatu poprzedzone zostało licznymi rozmowami z przedstawicielami branży kolejowej i podyktowane jest koniecznością natychmiastowego wdrożenia konkretnych rozwiązań. Jedną z przesłanek warunkujących ich wejście w życie jest przyjęcie przez Senat. Stąd też apel Klastra Luxtorpeda 2.0 o podjęcie wszelkich możliwych kroków, zmierzających do jak najszybszego przyjęcia Tarczy 3.0, tym bardziej, że – co zaakcentowano w piśmie do Marszałka Senatu – spełniają one oczekiwania firm z branży kolejowej i stanowią oczekiwaną przez nią pomoc.

W tym miejscu warto krótko przypomnieć, że do najważniejszych rozwiązań Tarczy 3.0 należy zaliczyć wsparcie dla operatorów kolejowych. Dzięki proponowanym zmianom przepisów będą oni mogli zachować płynność finansową, poprzez racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Jest to o tyle istotne, że znaczna większość przedsiębiorstw kolejowych świadczy swoje usługi w oparciu o umowy PSC. Każdy z operatorów będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem przekazanie środków finansowych.

Apel do Marszałka Senatu jest więc o tyle uzasadniony, iż tarcza antykryzysowa w wersji 3.0 zakłada wyczekiwane finansowe, ale również proceduralne i administracyjne, wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W sytuacji, w której pojawiają się coraz częściej głosy o trudnej sytuacji przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie kolejowego publicznego transportu zbiorowego, każdy dzień zwłoki może okazać się w skutkach tragiczny dla poszczególnych z nich, a w konsekwencji prowadzić do zapaści rynku i pogłębienia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. A na to nie możemy sobie pozwolić.

Jednocześnie Klaster Luxtorpeda 2.0 zapewnił o swojej gotowości do merytorycznej pomocy i dyskusji w zakresie dalszych rozwiązań mających wspomóc branżę kolejową.

Mat. Klaster Luxtorpeda 2.0

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności