Przewozy pasażerskie Tabor
Partnerzy działu

KE zaakceptowała finansowanie zakupu nowych 21 Impulsów przez SKM Warszawa

KE zaakceptowała finansowanie zakupu nowych 21 Impulsów przez SKM Warszawa Mat. SKM Warszawa

Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła dofinansowanie zakupu 21 nowych pociągów i modernizacji zaplecza technicznego Szybkiej Kolei Miejskiej.

16 listopada Portal Funduszy Europejskich podał, że Komisja Europejska zatwierdziła projekt Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I, który otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ta duża inwestycja w ramach polityki spójności jest całkowicie zgodna z najważniejszymi priorytetami UE, których celem jest zapewnienie obywatelom czystszego transportu oraz zwiększenie terytorialnego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności – podkreśliła cytowana w komunikacie KE komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

W ramach projektu, Szybka Kolej Miejska zmodernizowała już zaplecze techniczno-postojowe na warszawskich Odolanach, a w kwietniu br. podpisała umowę na dostawę 21 nowych pojazdów z nowosądeckim Newagiem.

Zostaną one dostarczone stołecznemu przewoźnikowi w 2022 roku. Podniosą komfort podróżowania na istniejących liniach, a w przyszłości umożliwią uruchomienie nowych połączeń. Elektryczne zespoły trakcyjne zostaną wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz ratujące życie defibrylatory AED. Każdy będzie klimatyzowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Przypomnijmy, że umowa z Newagiem została podpisana po zerwaniu kontraktu z Pesą Bydgoszcz – więcej informacji w artykule.

To największy zakup w historii Szybkiej Kolei Miejskiej. Wartość całego zamówienia wyniesie 667 924 686 zł brutto i uwzględnia dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 202 621 049,45 zł, które przewoźnik uzyskał w 2018 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 Priorytet V: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.