VII Kongres Rozwoju Kolei
Kolej jest dla ludzi Tabor Wiadomości

IV pakiet kolejowy. UTK: “Zachęcamy do zgłaszania projektów”

IV pakiet kolejowy. UTK: “Zachęcamy do zgłaszania projektów” Fot. KMŁ

Polska planuje pełne wdrożenie IV pakietu kolejowego na 16 czerwca 2020 r. Jednak już teraz podejmowane są działania mające ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie do procedur zgodnych z założeniami nowych regulacji. Zachęcamy do zgłaszania projektów, które będą realizowane w okresie przejściowym- podkreśla Urząd Transportu Kolejowego.

UTK przypomina, że podstawowym terminem wdrożenia nowych przepisów jest 16 czerwca 2019 r. Państwa członkowskie mogły jednak wydłużyć ten okres o rok, do 16 czerwca 2020 r. Z tej możliwości skorzystało 17 państw Unii, w tym Polska i jej wszyscy unijni sąsiedzi (Czechy, Litwa, Niemcy i Słowacja).

Ten termin ma pozwolić na pełne merytoryczne i organizacyjne przygotowanie się przedsiębiorców kolejowych do nowych wymogów-czytamy w komunikacie.

Nowe regulacje związane z IV pakietem kolejowym zakładają m.in. zmianę zasad dopuszczania do eksploatacji pojazdów czy uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych. Decyzje dla pojazdów eksploatowanych międzynarodowo czy dla przewoźników działających w przynajmniej dwóch państwach będzie wydawała Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Kwestia terminów wejścia w życie nowych przepisów w poszczególnych krajach jest zatem szczególnie istotna dla przewoźników prowadzących działalność również poza Polską, a także dla producentów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwraca się do zainteresowanych producentów pojazdów kolejowych oraz dysponentów pojazdów z prośbą o przekazanie informacji o planowanych projektach, dla których dopuszczenie do eksploatacji miałoby odbyć się w okresie przejściowym, czyli między 16 czerwca 2019 r. a 16 czerwca 2020 r. Zgłoszenia te pozwolą określić skalę zagadnienia w tym kluczowym czasie oraz możliwość wypracowania optymalnej ścieżki procedowania wniosku- czytamy.

Informacje obejmujące ogólne dane dotyczące projektu wraz z planowanym terminem wnioskowania o dopuszczenie do eksploatacji należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres utk@utk.gov.pl