NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura ETCS na linii radomskiej. PKP PLK szukają wykonawcy

ETCS na linii radomskiej. PKP PLK szukają wykonawcy

Redakcja
Fot. Koleje Mazowieckie

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E)”, obejmującego dwa obszary LCS: tj. Warszawa Okęcie i Radom.

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej, w tym:

  1. projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
  2. uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych;
  3. opracowanie projektu wykonawczego;
  4. opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

2) robót budowlanych w zakresie zabudowy, integracji z systemem ERTMS/GSM-R, przeprowadzenia testów i uruchomienia systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R.3);

3) przeprowadzenia procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów.

Wymagany termin realizacji zamówienia to 32 miesiące.

Oferty można składać do 20 sierpnia 2021 r. Będą oceniane według następujących kryteriów: termin realizacji – waga 30%, doświadczenie personelu wykonawcy – waga 10% oraz cena – waga: 60%.

Przypomnijmy, że zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami na odcinku 92,45 km linii pomiędzy Warszawą Okęciem a Radomiem zainstalowane zostaną urządzenia europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS) poziomu 2 – komponentu automatycznego systemu ochrony pociągu w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Dla potrzeb systemu ETCS zostaną zainstalowane nowoczesne komputerowe urządzenia sygnalizacyjne i automatyczne systemy sterowania ruchem, zarządzane z Lokalnego Centrum Sterowania.

Dzięki modernizacji linia kolejowa nr 8 ma spełniać wymogi technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie infrastruktury, zasilania, sterowania ruchem kolejowym i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

O projekcie

Przedmiotem całego projektu jest modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom (LOT C, D, E), od km 58,100 do km 100,850. Roboty zostały podzielone na trzy odcinki:

  • LOT C od km 58,100 do km 63,400,
  • LOT D od km 63,400 do km 85,500,
  • LOT E od km 85,500 do km 100,850.

Prace w ramach projektu obejmują m.in.: budowę drugiego toru na odcinku Warka – Radom oraz przebudowę istniejącego mostu nad rzeką Pilicą, kompleksową modernizację infrastruktury w celu podniesienia prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz 120 km/h dla pociągów towarowych i nacisku 221 kN/oś, przekształcenie części stacji i mijanek w przystanki osobowe, budowę skrzyżowań dwupoziomowych w miejscu przecięcia się z drogami kołowymi o największym współczynniku ruchu, zabudowę systemu sterowania ruchem pociągów na szlakach (samoczynna blokada liniowa czterostawna, dwukierunkowa) zarządzanego z Lokalnego Centrum Sterowania, oraz zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na odcinku od stacji Warszawa Okęcie (km 11,800) do stacji Radom (km 104,250).

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności