NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Elektrownia Opole z przetargiem na utrzymanie wagonów

Elektrownia Opole z przetargiem na utrzymanie wagonów

Redakcja
Fot. Elester-PKP

Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na świadczenie usługi podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych.

Pracę będą polegać na sprawowaniu nadzoru nad eksploatacją wagonów, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją funkcji podmiotu odpowiedzialnego oraz uczestniczenie w odbiorach technicznych wagonów u dostawców usług oraz przeprowadzaniu utrzymania na poziomie P2 zgodnie z DSU.  Przeglądy wagonów na poziomie P2, zgodnie z wymaganymi czynnościami wg. DSU obowiązującym u wykonawcy, będą się odbywały nie rzadziej jak co 10 cykli załadowczorozładowczych danego wagonu lub nie rzadziej jak raz w miesiącu, w zależności co nastąpi pierwsze.

Naprawy uszkodzonych wagonów na szlaku kolejowym lub na bocznicach kolejowych, których z przyczyn technicznych wychodzących poza zakres P2 wykonawca nie ma możliwość wykonania, będą wykonywane przez podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie uprawnienia oraz certyfikat dla warsztatu utrzymaniowego. W takiej sytuacji wszystkie koszty zawiązane z usunięciem usterek/awarii w tym np. wynajmem specjalistycznego sprzętu, transport wagonów na warsztat naprawczy itp. poniesie właściciel wagonu.

Naprawy powierzonych wagonów wynikające z przedmiotu zadania, mogą być zlecane przez wykonawcę do warsztatów/firm zewnętrznych w porozumieniu oraz po uzgodnieniu z wyznaczonym przedstawicielem właściciela wagonów.

Poziomy utrzymania w zakresie P3-P5 będą zlecane przez zamawiającego i będą wykonywane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) oraz procedurami MMS obowiązującymi u wykonawcy. Utrzymanie w zakresie P3-P5 będą zlecane tylko i wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia i ważny certyfikat ECM w zakresie prowadzenia napraw wagonów towarowych i na zasadach przetargu, co nie wyklucza wykonawcy z brania udziału w tych przetargach.

Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat wydany przez Prezesa UTK dotyczący realizacji zadań podmiotu odpowiedzialnego ważny przez cały okres obowiązywania umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądów P2 braku możliwości użytkowania wagonu z powodu awarii/usterki, wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym wyznaczonego przedstawiciela właściciela wagonów, a wagon bądź wagony takie zostaną do czasu naprawy lub usunięcia awarii odstawione na bocznicy w Elektrowni Opole. Niesprawne wagony będą odstawiane na terenie infrastruktury kolejowej zamawiającego w oczekiwaniu na przyjazd serwisu na przegląd P2 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy ich ilość przekroczy 5 szt. to usterki muszą być na nich usunięte najpóźniej w przeciągu 72 godzin od daty powiadomienia.

Łącznie zamówieniem objętych zostanie 56 wagonów typu 419S i 408S.

Oferty w przetargu można składać do 5 kwietnia 2023 r. Jedyne kryterium ich oceny stanowi cena. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności