Konferencje i spotkania Wiadomości

Dyskusja nt. kolei podczas konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

Dyskusja nt. kolei podczas konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo Fot. EC

20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie, z inicjatywy Executive Club, odbyła się jubileuszowa X edycja  konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień gości specjalnych. Pierwsza z dyskusji dotyczyła nowych technologii oraz modernizacji infrastruktury kolejowej.

Rozmówcy podkreślali m.in.  wagę programu modernizacji infrastruktury kolejowej do 2023 r. szacowanego na niespełna 50 mld PLN. Dzięki niemu już teraz zwiększył się tabor w PKP Intercity, sukcesywnie odnawiane są stacje kolejowe, a sam przewoźnik w 2018 r. przewiózł ponad 46 mln ludzi, co oznacza wzrost o 80% względem poprzedniego roku- czytamy w komunikacie.

Kolejnym tematem był rozwój infrastruktury kolejowej na trasach pociągów towarowych obsługujących porty w Gdyni, Gdańsku oraz Świnoujściu. Istotnymi tematami poruszonymi jeszcze w tym bloku tematycznym było cyberbezpieczeństwo i wykorzystywanie ogromnych ilości danych, a także kwestie ubezpieczania zaplanowanych inwestycji.

Następnie przyszedł czas na wystąpienie gościa specjalnego – Geoffa Haleya, Global Executive Chairman, IPFA.

Prelegent przedstawił i opisał kraje, które można nazwać wzorowymi, jeśli chodzi o realizację kontraktów budowlanych: od etapu ich negocjacji po realizację. Można wśród nich wymienić: Kanadę, Australię, USA i Wielką Brytanię. Jako kluczowe elementy modelowej współpracy mówca wymienił m.in. ograniczoną biurokrację, dobrze oszacowane kontrakty i brak możliwości ich znacznego negocjowania, a także rozwiniętą współpracę pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi-czytamy.

Drugi panel dyskusyjny skupiał się na nowych wyzwaniach dla infrastruktury drogowej.

Łukasz Marcinkiewicz zwrócił uwagę, że sytuację w budownictwie infrastrukturalnym w Polsce cechuje niepewność z minimalną dozą optymizmu. Na niepewność składają się 3 elementy: kwestie finansowe, czyli rentowna realizacja kontraktów, fluktuacje samego rynku infrastrukturalnego, który nie jest stabilny oraz brak planów strategicznych na to co stanie się po perspektywie unijnej, czyli po 2023 r.- czytamy.

Kolejnymi poruszonymi tematami były m.in. sposoby rozliczania kontraktów, kary umowne, stawka minimalna w umowach na zlecenie oraz ubezpieczenie kontraktów budowlanych. Trzeci panel dyskusyjny dotyczył szans i zagrożeń w rozwoju polskiej infrastruktury.

Pierwszym z poruszonych tematów było partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze sposobów finansowania inwestycji, alternatywny wobec inwestycji UE. Paneliści zwrócili uwagę na to, że w tym rozwiązaniu kluczowe jest właściwe podzielenie ryzyka pomiędzy partnerów oraz ciągły dialog między nimi- czytamy.

Za bardzo dobry krok i szansę uznano nowe prawo zamówień publicznych. Jako istotne wyzwania natomiast wskazano rosnący koszt siły roboczej, która rok do roku wzrosła o 20-30% oraz braki w wykwalifikowanej kadrze. Na koniec jako zagrożenie paneliści wskazali coraz liczniejsze problemy finansowe firm budowlanych, co może skutkować trudnościami z uzyskaniem ubezpieczeń kontraktów.

Wydarzenie wzbogaciło również wystąpienie wcześniej biorącego udziału w panelu gościa specjalnego, Włodzimierza Szymczaka, który w swojej prezentacji odniósł się do wyzwań, jakie stoją przez branżą budowlaną. Przytoczył 17 strategicznych celów zrównoważonego rozwoju, z których 7 bezpośrednio dotyczy inżynierów budownictwa. Wśród globalnych wyzwań wymienił: dynamiczny wzrost populacji, niepohamowany rozrost miast, zmiany klimatyczne, degradację środowiska naturalnego, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych czy też digitalizację.

Ostatni panel poświęcony był innowacjom w budownictwie. Innowacjami, dzięki którym budownictwo ma szanse się rozwinąć, są rozszerzona rzeczywistość i oprogramowania dla budownictwa oraz systemy zarządzania danymi. Istotną kwestią, która będzie miała wpływ na zwiększenie efektywności i produktywności firm budowanych będzie BIM (Building Information Modeling), gdyż stanowi to podłoże do dalszej digitalizacji realizowanych projektów budowlanych.

Prelegenci przekonywali, że innowacyjność w branży nie powinna się sprowadzać wyłącznie do BIMu, ale i do digitalizacji wszystkich łańcuchów procesowych, zarówno na etapie pozyskiwania lub przygotowywania oferty, ale też na etapie już samych prac. W szczególności wdrażanie digitalizacji najbardziej opłaca się w obszarach, gdzie popełnia się najwięcej błędów. Eksperci wspólnie wyróżnili kluczowe kierunki wdrażania innowacji, które będą miały wpływ na rynek budowlany i inwestycji nieruchomościowych, a wśród nich jest zastosowanie sztucznej inteligencji, dronów oraz robotyzacja- czytamy.

Po dyskusjach obfitujących w interesujące wymiany zdań i ogromną ilość merytorycznej wiedzy przyszedł czas na kulminacyjny punkt dnia. Była nim wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, czyli statuetek, których celem jest nagrodzenie przedsiębiorstw i osób, którzy swoimi niekonwencjonalnymi i innowacyjnymi działaniami wyróżniają się na tle branży. W tym roku wręczono  16 statuetek w 8 kategoriach.