Działania Przewozy pasażerskie Wiadomości

Czescy przewoźnicy jeżdżą na Dolny Śląsk

Czescy przewoźnicy jeżdżą na Dolny Śląsk Fot. Wiki Commons CC by-sa 3.0

České Dráhy i GW Train Regio, wzorem lat ubiegłych, także i w aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy, obsługują trasy do Polski. Nowością są natomiast kursy LEO Express z Wrocławia do Pragi.

Chodzi mianowicie o połączenia transgraniczne, które realizowane są na mocy rocznych umów podpisanych z Kolejami Dolnośląskimi. Wskazaniem do ich realizacji jest natomiast umowa zawarta 29 kwietnia 2005 roku w Pradze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową.

Liberec – Szklarska Poręba Górna

Pierwsza z umów dotyczy realizacji transgranicznych połączeń kolejowych Liberec – Szklarska Poręba Górna na odcinku granica państwa – Szklarska Poręba Górna. České Dráhy obsługują te połączenia własnym taborem oraz własną obsługą, tj. drużyną konduktorską i maszynistą. Umowa obowiązuje w okresie od 15 grudnia 2019 roku do 12 grudnia 2020 roku.

Umowa z wykonawcą České Dráhy a.s. została zawarta w trybie bezprzetargowym. W uzasadnieniu czytamy, że jest to jedyny podmiot, który może wykonać przedmiotowe zamówienie, ponieważ ma wyłączność na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na liniach Kolei Gór Izerskich na terenie Kraju Libereckiego w Republice Czeskiej. Ta wyłączność na świadczenie usług publicznych we wskazanym zakresie została przyznana na podstawie umowy zawartej z Krajem Libereckim, zawartej w 2009 roku. Obsługa połączenia kolejowego Liberec – Szklarska Poręba Górna na odcinku Liberec – granica państwa przez České Dráhy została wprowadzona do tej umowy z końcem 2015 roku.

Trutnov – Královec – Sędzisław

Druga z zawartych umów dotyczy natomiast realizacji transgranicznych połączeń kolejowych Trutnov – Královec – Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław. I analogicznie GW Train Regio wykonuje je własnym taborem oraz własną obsługą (drużyna konduktorska, maszynista) w okresie do 12 grudnia 2020 roku.

Podobnie umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym. Firma GW Train Regio a.s. jest jedynym czeskim przewoźnikiem, który zamówił trasę dla pociągów na odcinku granica państwa – Královec – Trutnov u czeskiego zarządcy infrastruktury Správa železnični dopravní cesty (SŽDC). Jednocześnie przewoźnik ten posiada umowę z Krajem Hradeckim na świadczenie przewozu w ramach służby publicznej na wyżej wymienionym odcinku w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 28 września 2020 roku. (157 dni). W pozostałym okresie (209 dni) GW Train Regio realizuje przewozy po stronie czeskiej komercyjnie (bez umowy z organizatorem).

Z LEO Express do Pragi   

Nowością tegorocznego rozkładu jazdy są połączenia obsługiwane przez LEO Express na trasie Wrocław – Praga. Jest to również efekt współpracy Kolei Dolnośląskich z czeskim przewoźnikiem. Samo zaś połączenie do Polski stanowi uzupełnienie przewozów, jakie LEO Express realizuje w ramach umowy zawartej z Krajem Pardubickim, która obowiązuje od 2019 roku. Na trasach regionu firma zastąpiła dotychczasowego przewoźnika – České Dráhy. Podpisana przez LEO Express umowa ma obowiązywać do 2029 roku i jest pierwszą zawartą przez spółkę na realizację połączeń dotowanych.

Samo zaś połączenie do Wrocławia wpisuje się w promocję regionu pardubickiego. Bezpośrednie kursy do Wrocławia mają przyciągnąć turystów z Polski. Pierwsze pociągi LEO Express do Pragi cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem podróżnych, do tego stopnia, że konieczne było podstawianie dodatkowego taboru.

LEO Express kursy z Wrocławia do Pragi obsługuje własnym taborem (jednostki Flirt) oraz własnym personelem. Warto dodać, że aby przewozić pasażerów na trasach regionalnych przewoźnik zakupił używane składy Lint, które zostały odnowione i przystosowane do kursowania po czeskiej sieci kolejowej.