Prawo i przetargi Tabor

14 kolejnych wagonów PKP Intercity zostanie zmodernizowanych

14 kolejnych wagonów PKP Intercity zostanie zmodernizowanych Wagon 111A-2 przed modernizacją w zakładach Pesa Bydgoszcz w 2017 r. Fot. PKP Intercity (ilustracyjne)

PKP Intercity ogłosiło kolejny przetarg na wykonanie modernizacji wagonów. Tym razem zamówienie obejmuje 14 wagonów, przy których trzeba będzie zrealizować prace, polegające na wykonaniu naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania.

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Do modernizacji skierowane zostaną wagony osobowe typu 111A Lux/112A Lux, które po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi drugiej klasy.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów osobowych typu 111A Lux, zaś części nr 2 zamówienia wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 9 wagonów osobowych typu 112A Lux.

Kryteria i terminy

Oferty w przetargu można składać do 3 września 2020 roku. Kryteria wyboru to: okres gwarancji i rękojmi – Waga: 10; termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu – Waga: 5, termin wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu – Waga: 5 oraz cena – Waga: 80.

Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia oraz wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wszystkich wagonów nie później niż w terminie 18 miesięcy od wykonania naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów.

Wymagane jest wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych oraz wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych,  także przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

Zamawiający wymaga również dostarczenia części, urządzeń, zespołów i podzespołów w ramach tzw. “Wyprawki” dla dostarczonych wagonów po wykonanej naprawie wraz z modernizacją oraz udzielenia przez Wykonawcę nie krótszej niż 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wagony, wykonaną naprawę wraz z modernizacją, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia, jak również wszelką dokumentację sporządzoną i dostarczoną w wykonaniu zamówienia, z uwzględnieniem dłuższych okresów gwarancyjnych i rękojmi.

I wreszcie wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż: dla części nr 1 – 2 wagonów osobowych oraz dla części nr 2 – 4 wagonów osobowych.