Debaty Działania Strategia

Zielona Kolej – PKP Energetyka ma plan

Zielona Kolej – PKP Energetyka ma plan Fot. PKP CARGO

Zielona Kolej to program PKP Energetyka, obejmujący przedsiębiorczość, inwestycje i innowacje na rzecz transportu zeroemisyjnego. Szczegóły podczas II Konferencji „Kolej na energię” przedstawił członek Zarządu Spółki Leszek Hołda.

 

Już dziś kolej wyróżnia się na tle innych środków transportu, ponieważ jest najmniej emisyjna. Dlatego tym bardziej wskazane jest dalsze jej promowanie. Jednak w około 91% kolej, zarówno pasażerska, jak towarowa, jest zasilana ze źródeł konwencjonalnych (głównie z węgla), zużywając jednocześnie niecałe 2% energii w skali kraju. Potrzeba zmian jest zatem olbrzymia, aby dążyć do poprawy jakości klimatu i ograniczenia redukcji CO2. Stąd konieczność znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak przetransformować system w kierunku zielonej energii, tak aby można było powiedzieć, że kolej jest w pełni ekologicznym środkiem transportu?

O potrzebie tej wspomina się także w licznych dokumentach, w tym: Polityce Energetycznej Polski 2040, Krajowym planie dla energii i klimatu 2030 czy Strategii na rzec odpowiedzialnego rozwoju. We wszystkich dość jednoznacznie wskazuje się, że Polska chce redukować emisję CO2 i produkować energię z odnawialnych źródeł. Kluczową rolę ma odgrywać transport – podkreślił w trakcie wystąpienia Leszek Hołda.

Na to wszystko nakłada się Europejski Zielony Ład, który wymaga od Polski zdefiniowania własnej drogi realizacji planów i założeń.

Badania pokazują, że coraz więcej Polaków ma świadomość, że trzeba dbać o klimat. I tak 73% ankietowanych zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu w związku ze zmianą klimatu. 86% badanych uważa, że zmiana klimatu ma wpływ na ich codzienne życie. Ponad połowa Polaków (51%) wskazuje zmianę klimatu jako jeden z trzech największych problemów w kraju.

Idealnym scenariuszem byłoby móc zakomunikować pasażerowi, że zmieniając środek transportu indywidualnego na transport publiczny przesiada się na w pełni ekologiczny środek transportu – skomentował te dane Leszek Hołda. To byłby bardzo mocny komunikat, który sprzyjałby dobrej komunikacji – dodał.

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

To inicjatywa zrzeszająca przewoźników kolejowych, zarządców i operatorów infrastruktury oraz środowiska naukowe i eksperckie. W ramach jej prac tworzone są koncepcje podpowiadające jak zmieniać sektor kolejowy pod względem energetycznym.

Pierwszym etapem jest obniżenie zużycia energii, w oparciu o chociażby jej rekuperację czy eco-drivingu. W grudniu 2019 roku przyjęto stanowisko, że Polska kolej powinna korzystać z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, co zwiększy konkurencyjność transportu kolejowego. W praktyce oznacza to ogromną zmianę, przed którą stoi branża. Dzięki temu kolej może zyskać pasażerów, którzy coraz liczniej będą chcieli korzystać z ekologicznego środka transportu.

Jak zrealizować ten cel?

Do roku 2030 jesteśmy w stanie stworzyć system zasilania kolei z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. To ogromna transformacja – podkreślił Leszek Hołda. Już w 2025 roku jesteśmy w stanie osiągnąć prawie 50% tego udziału – dodał.

W ten sposób branża kolejowa mogłaby wyprzedzić inne branże w tym zakresie. Co więcej ma to bardzo pozytywne przełożenie na redukcję emisji CO2. Według wyliczeń byłoby to około 9 mln ton.  Średnioroczna redukcja na poziomie 800 tys. ton CO2 odpowiada prawie 34 tys. ha lasów pochłaniających dwutlenek węgla, czyli powierzchni 3 razy większej niż Białowieski Park Narodowy!

Przyjazny model współpracy przy Zielonej Kolei zakłada budowę farm fotowoltaicznych na własnych gruntach, tak aby byli oni również beneficjentami programu im dedykowanego. PKP Energetyka ma infrastrukturę rozproszoną po całym kraju, co daje ogromny potencjał wyzwolenia lokalnej przedsiębiorczości. Jako odbiorca energii jest w stanie zapełnić długoterminowy jej odbiór i gwarancję ceny.  To natomiast wymaga współdziałania ze strony przewoźników, którzy są jej głównymi klientami.

Szacujemy, że ten program obejmie inwestycje o wartości między 6 a 10 mld zł – podkreślił Leszek Hołda. W ten sposób będziemy stymulowali inwestycje i rozwój nowych przedsiębiorców – dodał.

Zielona energia jest droższa od tej wytwarzanej z węgla, czego autorzy projektu nie ukrywają. Ale zbudowanie długoletniego modelu ma zapewnić, że będzie to opłacalne przedsięwzięcie.

Dzięki uzyskaniu odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych można sprawić, że kolej stanie się całkowicie ekologicznym środkiem transportu. To kolejny benefit tego projektu – podkreślił członek Zarządu PKP Energetyka. Jest to bardzo ważne w kontekście rozwoju elektromobilności – dodał.

Uzupełnieniem oferty kolei może być car-sharing, oparty o pojazdy elektryczne ładowane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Można do niej włączyć również chociażby coraz popularniejsze hulajnogi elektryczne. Dzięki temu pasażer będzie mógł dojechać na dworzec ekologicznym transportem, z którego skorzysta także po zakończeniu podróży pociągiem.

To nie jest prosty projekt – podkreślił Leszek Hołda. Wymaga koordynowania wielu elementów i rozbudowanej wersji informatycznej, w kontekście np. modelu zarządzania podażą. Jako PKP Energetyka przeprowadzamy transformację w zarządzaniu siecią – wskazał. Obecnie jest to realizowane z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Korzyści z projektu Zielona Kolej

Podsumowując swoje wystąpienie na Konferencji „Kolej na energię” Leszek Hołda wskazał cztery podstawowe korzyści, jakie mogą zostać osiągnięte po wdrożeniu projektu Zielona Kolej. To: realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej kraju, rozwój przedsiębiorczości w segmencie MSP, wytworzenie rynku inwestycji na poziomie 6-10 mld PLN oraz uzupełnienie modelu elektromobilności Polski. Wszystko to wpłynie na zwiększenie konkurencyjności tego środka transportu, jakim jest kolej.

Czujemy się gotowi do położenia konkretnej oferty na stole – stwierdził Leszek Hołda.