Działania Ekonomia i rynek Przewozy pasażerskie Tabor

Zaplecze SKM Warszawa na Szczęśliwicach i 21 nowych pojazdów – Spółka działa za dofinansowanie unijne

Zaplecze SKM Warszawa na Szczęśliwicach i 21 nowych pojazdów – Spółka działa za dofinansowanie unijne Fot. SKM Warszawa

202 666 071,87 zł z Funduszy Europejskich – tyle SKM Warszawa otrzymała w ramach dofinansowania na remont zaplecza Spółki na Szczęśliwicach oraz zakup 21 nowych pociągów.

SKM Warszawa otrzymała całkowite wnioskowane dofinansowanie na zwiększenie nowoczesnego taboru oraz pokrycie remontu zaplecza na warszawskich Szczęśliwicach. Jest to kwota 202 666 071,87 zł pochodząca z Funduszy Europejskich. Działania były zapowiadane w ramach zeszłorocznego postępowania przetargowego dot. projektu: „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap I”. Finansowanie przewidziano w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 Priorytet V: „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.

Baza techniczno-postojowa SKM na Szczęśliwicach zostaa oddana do użytku w marcu 2017 roku. Można w niej obsłużyć docelowo 50 pojazdów. Przeszła gruntowny remont i modernizację. Na terenie bazy powstała również myjnia dla pociągów, z zamkniętym systemem obiegu wody oraz budynek socjalno – biurowy. Prace wyniosły ok. 45 mln zł netto. Przetarg na zakup 13 nowych pociągów z opcją zamówienia kolejnych 8, jeśli uzyska dofinansowanie z Funduszy Europejskich ogłoszono w październiku 2017 roku. Udało się – 21 pociągów (15 pojazdów pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych) zasili tabor SKM. Zamówiony zostanie również symulator jazdy wraz z możliwością przeszkolenia pracowników oraz świadczenia obsługi taboru na poziomie utrzymania od P1 do P4 przez okres piętnastu lat.

Spółka zapowiada, że pojazdy te będą wykorzystywane m.in. do obsługi Warszawskiego Węzła Kolejowego.