Debaty Działania Infrastruktura Strategia Tabor

Z projektem CPK jest związany efekt góry lodowej. Trwają prace, których nie widać

Z projektem CPK jest związany efekt góry lodowej. Trwają prace, których nie widać Mat. EEC

Co zostało zrobione w kierunku realizacji projektu CPK? Jaka jest przyszłość wielkich hubów transportowych? Jak pandemia wpłynie na transport w Polsce i na świecie? Na te i inne pytania odpowiedzieli uczestnicy debaty „Centralny Port Komunikacyjny” podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 

 

 

 

 

W debacie wzięli udział:

  • Krzysztof Celiński – CEO, Siemens Mobility Sp. z o.o.
  • Marcin Horała – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Ministerstwo Infrastruktury
  • Janusz Janiszewski – p.o. Prezesa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
  • Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Minister Transportu i Budownictwa w latach 2005-2006, Minister Transportu w latach 2006-2007
  • Adam Sierak – Redaktor, Wnp.pl, Moderator dyskusji
  • Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
  • Mikołaj Wild – Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny.

Pan Prezes Mikołaj Wild zaprezentował działania podjęte na rzecz CPK, które miały miejsce w tym roku. Opowiedział także o planach na najbliższe tygodnie. Skomentował pojawiające się w mediach oskarżenia mówiące o braku działań w kierunku budowy CPK, przy jednoczesnym zatrudnianiu ponad 170 osób w spółce.

Jest to efekt góry lodowej, spotykany często przy wielkich projektach. Trwają prace, których nie widać: prace przygotowawcze, planistyczne. Nie są spektakularne, widoczne, ale pozostają niezbędne i potrwają do 2023 roku. Został opracowany Pasażerski Model Transportowy, którego oczekiwała Komisja Europejska. Jest on wielogałęziowy i obejmuje nie tylko połączenia kolejowe, ale też połączenia lotnicze i drogowe. Zostały wyznaczone korytarze, w ramach których nasi eksperci opracowali ponad 10 000 km tras kolejowych. Konsultowaliśmy je wcześniej niż wymagały tego od nas przepisy. Rozpoczęliśmy także prace w kierunku inwentaryzacji środowiskowa. Na początek będzie to obszar kolejowy między Łodzią a Warszawą. Jest to etap konieczny przy dużych inwestycjach, ponieważ musimy planować swoje działania tak, aby oddziaływały one na środowisko i społeczności lokalne w jak najmniejszym stopniu. Co więcej podpisaliśmy kilka porozumień z innymi krajami. CPK od początku był planowany jako projekt międzynarodowy. Port “Solidarność” ma być naszym oknem na świat i miejscem do komunikacji m.in. z Dalekim Wschodem. Do końca tego roku zostanie wybrany partner strategiczny, a tym samym współinwestor projektu. O tę rolę starają się porty z pierwszej 10 najlepszych portów świata.Musieliśmy również określić szczegółowo wymogi, jakie ma spełnić nowy port lotniczy. Było to również szeroko konsultowane z wieloma podmiotami, które są liderami w dziedzinie transportu lotniczego. Zrobiliśmy to po to, aby nasza infrastruktura była jak najlepiej dostosowana do potrzeb użytkowników. Do końca tego roku wybierzemy również głównego projektanta CPK, o co stara się 5 globalnych firm inżynierskich – powiedział Mikołaj Wild.

Mikołaj Wild – Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny. Mat. EEC

Uczestnicy debaty zostali zapytani o wpływ pandemii na ruch pasażerski oraz projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt CPK jest tak zaplanowany, aby móc go wciąć dostosowywać do oczekiwań otoczenia. Jest to konieczne zwłaszcza teraz. Musimy stale aktualizować prognozy lotnicze w rzeczywistości covidowej. Implementujemy również przepisy i rozwiązania budowlane, które pozwolą zachować bezpieczeństwo pod kątem epidemiologicznym. W skali makro kryzys gospodarczy jest paradoksalnie korzystny dla prowadzenia tak dużej inwestycji, chociażby ze względu na obniżkę cen. Nie obawiamy się o brak pasażerów, ponieważ zgodnie z prognozami gospodarka wróci do stanu sprzed epidemii w 2023 roku. CPK zacznie przyjmować pasażerów w 2027 roku – wyjaśnił Marcin Horała.

Obecny kryzys ma charakter bezprecedensowy. W historii światowego lotnictwa nie mieliśmy jeszcze do czynienia z taką sytuacją. Niemniej, jeśli popatrzymy na statystyki, zaobserwujemy, że czeka nas stały wzrost. Nadal bowiem, bez względu na obostrzenia, będą się odbywać loty z małymi grupami pasażerów lub loty bezzałogowe. Ruch lotniczy będzie się odbudowywał i nie możemy przegapić tego momentu. Po 2027 roku ruch lotniczy będzie stale wzrastał, co ma swoje poparcie w przykładach w historii lotnictwa – dodał Janusz Janiszewski.

O wpływie Centralnego Portu Komunikacyjnego na rozwój transportu w Polsce opowiedział Poseł na Sejm RP

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego całkowicie zmienia spójność całego systemu kolejowego w Polsce. Jestem zwolennikiem podejścia kreującego nową pozycję lotnictwa cywilnego Polski w Europie i na świecie. Podstawowym elementem budowy nowej sieci kolejowej, która jest dedykowana CPK jest spójność harmonogramów, ponieważ jednocześnie modernizujemy istniejącą infrastrukturę. CPK to również dziesiątki tysięcy miejsc pracy oraz zupełnie nowe miasto. Pod względem biznesowym będzie to ogromny skok jakościowy podkreślił Jerzy Polaczek.

Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Minister Transportu i Budownictwa w latach 2005-2006, Minister Transportu w latach 2006-2007. Mat. EEC

Kolejnym poruszonym temat podczas spotkania była rola portów regionalnych oraz przyszłość hubów transportowych.

W ostatnich latach porty regionalne w Polsce mocno się rozwinęły, zrealizowały kluczowe inwestycje i obsługują ponad 65% rynku. Podobnie wygląda sytuacja w Europie Zachodniej. Porty regionalne są w stanie obsłużyć loty transatlantyckie. Współcześnie to konkretne linie decydują, gdzie chcą latać i to determinuje rozwój biznesu. Obserwuje się, że niektóre z nich latają do małych portów, z pominięciem tych ogromnych. Jednak to właśnie w masterplanie będą znajdowały się pogłębione analizy. Dziś, w rzeczywistości covidowej klasa biznes świeci pustkami. Duża część kontaktów przeniosła się do Internetu i trzeba wziąć do pod uwagę w perspektywie przyszłości – wskazał Artur Tomasik.

W dyskusji dotyczącej przyszłości wielkich hubów lotniczych należy podkreślić, że to właśnie linia decyduje, gdzie chce mieć swój port przesiadkowy, gdzie chce mieć swoją bazę. Dodatkowo to nie technologia determinuje decyzję o przekształceniu oferty portów regionalnych, w której znajdą się loty transatlantyckie. Determinuje ją wciąż popyt, czyli zainteresowanie pasażerów daną ofertą. Tutaj zaczyna się rola portów przesiadkowych. Kryzys natomiast uderza wszystkich, ale nie wszystkich po równo. Większe porty lotnicze są bardziej ekonomiczne niż małe. Jest to związane z kosztem obsługi jednego pasażera.  – skomentował Mikołaj Wild.

Uczestnicy debaty podjęli również temat obecnej sytuacji LOT-u oraz jego roli w CPK.

Posiadanie narodowego przewoźnika jest decyzją strategiczną podejmowaną przez wiele gospodarek. Mamy potencjał by być liderem w regionie, jeśli chodzi o usługi nawigacyjne, a przewoźnik narodowy nam to umożliwi. Kryzys związany z epidemią nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia decyzji, czy chcemy objąć to przywództwo – powiedział Mikołaj Wild.

Rozwój LOT-u w pewnym stopniu warunkuje się wzajemnie z dobrostanem CPK, ale oczywiście będzie to port publiczny i również inne linie mogą z niego korzystać. Kryzys tymczasowo spowodował zmiany np. w podróżowaniu, jednak nie są to zmiany trwałe. Oczywiście, niektóre modyfikacje z nami pozostaną i być może będą to dobre zmiany, jednak nie należy spodziewać się całkowicie innej rzeczywistości. LOT ma pewne problemy, z którymi musi sobie poradzić, ale to nie hamuje decyzji o rozwoju – dodał Marcin Horała.

O rozwoju gospodarczym determinowanym przez projekt CPK opowiedział CEO Simens Mobility

Unia Europejska udostępniła środki finansowe, w których Polska partycypuje i jest to okazja, aby nadać asumpt rozwoju gospodarczemu w różnych branżach: budowlanej, czy też produkcji taboru i komponentów. Budowa CPK zdeterminuje również wzrost technologiczny oraz wypracowanie osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań w zakresie np. spawalnictwa, produkcji systemów zasilania. Nada to impet naszej gospodarce w wielu dziedzinach. Należy zatem wziąć pod uwagę daleką perspektywę, a nie jedynie przeszkody spowodowane kryzysem i pandemią – podkreślił Krzysztof Celiński.

Krzysztof Celiński – CEO, Simens Mobility Sp. z o.o. Mat. EEC

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA został zapytany o rolę spółki w projekcie CPK.

Budowa nowych linii kolejowych zawsze powoduje rozwój gospodarczy oraz rozwój w obszarze przewozów. CPK będzie wykorzystywało również istniejącą infrastrukturę, zatem jako spółka czujemy, że współtworzymy ten projekt. Ściśle współpracujemy z CPK przy każdym modernizowanym przez nas odcinku, który w przyszłości będzie znajdował się w komponencie projektu. Obecnie modernizujemy również Warszawę Zachodnią, gdzie stosujemy pewne rozwiązania z myślą z CPK. Są to jedynie pojedyncze przykłady zsynchronizowanych działań, które są prowadzone wspólnie. Według mnie wykonanie projektu na przestrzeni 14 lat jest jak najbardziej realne, ale jest też wyzwaniem – skomentował Ireneusz Merchel.

Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Mat. EEC

Zdajemy sobie sprawę, że tak duże zmiany w infrastrukturalne w obszarze kolei nie przebiegną pomyślnie bez silnego zarządcy. Obie strony mają świadomość o konieczności współpracy i jej warunkach. Plan inwestycyjny CPK jest priorytetem, dlatego plany PLK są dostosowywane. Niemniej wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jedynie dwoma narzędziami jednego organizmu, jakim jest Rzeczypospolita – dodał Mikołaj Wild.

O wpływ CPK na poszczególne regiony został zapytany Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

W każdym województwie wpływ CPK będzie bardzo odczuwalny. CPK to jeden bardzo duży system komunikacji, który dotknie wszystkie regiony. Czas przejazdu między miastami znacznie się skróci. Zmiany jednak nie będą dotyczyły jedynie miast. Obecnie chcemy też przenieść większość transportu towarów z dróg na kolej. Jest to dużo bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Jednak aby to było możliwe potrzebujemy przepustowości na istniejących torach i budowy nowej infrastruktury. Takim projektem infrastrukturalnym jest właśnie CPK – wyjaśnił Marcin Horała.

Kolejnym tematem były inwestycje w obszarze lotnictwa powiązane z CPK.

My już teraz realizujemy projekty inwestycyjne. Do końca 2027 roku chcemy wydać 325 mln zł na inwestycje związane z CPK. Otworzyliśmy niedawno nowy ośrodek kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu, który z jednej strony będzie naszym centrum zapasowym, z drugiej zaś strony stanie się środowiskiem badawczo-rozwojowym dla technologii oraz procedur funkcjonowania CPK. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli m.in. analizować jakie rozwiązania technologiczne będą najwłaściwsze. W ostatnich dniach podpisaliśmy również kontrakt z hiszpańską spółką, dzięki któremu będziemy tworzyć i wdrażać nowoczesny system zarządzania ruchem lotniczym dla Polski i CPK, ale również dla Europy. Ten kontrakt doprowadzi do pełnej automatyzacji i cyfryzacji całego ekosystemu związanego z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Już dziś stawiamy na patriotyzm gospodarczy. Całe know-how zostanie w kraju.  Rola człowieka nieco się zmieni, ponieważ będziemy w sposób strategiczny zarządzali trajektoriami lotów. W tym celu stworzymy świat wirtualny na 24 h przed i dzięki temu uzyskamy dokładną informację na temat warunków przebiegu konkretnego lotu. Rozwiążemy problem “korków” powietrznych. Wszystko przebiegnie w sposób scyfryzowany i będzie zarządzane z dwóch centrów w Polsce, bez konieczności fizycznego przebywania w CPK – powiedział Janusz Janiszewski.

Janusz Janiszewski – p.o. Prezesa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Mat. EEC

Ostatnim poruszanym zagadnieniem była strategia dla branży lotniczej oraz termin jej przyjęcia.

Strategia dla branży lotniczej nie została jeszcze przyjęta. Niestety jest to następstwo pandemii, ponieważ musieliśmy przekierować siły i środki na sprawy bieżące. Stąd nasze opóźnienie. Niemniej strategia powstaje, jest w trakcie zmiany konfiguracji i będzie jeszcze konsultowana z interesariuszami wyjaśnił Marcin Horała.

Jako porty regionalne oczekujemy od strategii branży lotniczej określenia naszej roli, także pod kątem rozwoju infrastruktury i przeznaczenia środków na ten rozwój. Środki te mogą pochodzić chociażby z funduszy Unii Europejskiej. Należy też wskazać, jakie zmiany w prawie są konieczne, aby lotnictwo mogło się optymalnie rozwijać. Od dłuższego czasu mówi się o zmianach w prawie ochrony środowiska. Wiele portów ma z tego powodu problemy finansowe. Przed Zarządem CPK stoi ogromne wyzwanie. Masterplan musi właściwie określić finalny produkt, jaki chcemy wypuścić na rynek – wskazał Artur Tomasik.

Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Mat. EEC