Tabor Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-pesa

Wzmożone kontrole pociągów w czasie ferii. Prezes UTK: “Skontrolowanych będzie dodatkowo ponad 80 pociągów”

Wzmożone kontrole pociągów w czasie ferii. Prezes UTK: “Skontrolowanych będzie dodatkowo ponad 80 pociągów” Fot. NaKolei.pl

Ferie zimowe to czas, w którym zwiększa się liczba podróżnych. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego będą w tym czasie prowadzić wzmożone kontrole pociągów- poinformował na briefingu w Krakowie prezes UTK Ignacy Góra.

W trakcie ferii skontrolowanych będzie dodatkowo ponad 80 pociągów. W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim rozpoczęły się ferie zimowe. Inspektorzy UTK, w ramach dodatkowych kontroli, w pierwszy dzień ferii
sprawdzili m.in. pociąg PKP Intercity. Skład został skontrolowany przed wyruszeniem w trasę z Krakowa do Olsztyna.

Dodatkowe kontrole pociągów przeprowadzamy, by podróżni mieli pewność, że dojadą bezpiecznie i komfortowo do celu. Zwracamy też szczególną uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, również przez edukację w ramach Kampanii Kolejowe ABC. W ramach akcji uczymy dzieci bezpiecznego zachowania w pociągach, na dworcach i w pobliżu torów – mówił  Ignacy Góra.

Dzieci i młodzież to rocznie nawet około 40 mln pasażerów. Wzmożone kontrole rozpoczęły się już w trakcie okresu świąteczno–noworocznego. W tym czasie inspektorzy UTK sprawdzili 59 pociągów. W prawie 2/3 składów nie stwierdzono uchybień. Szczególną
uwagę poświęcono monitorowaniu organizacji przewozów podróżnych bawiących się na imprezie sylwestrowej w Zakopanem.

Niezapowiedziane kontrole

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo takie jak: zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, świadectwa sprawności technicznej, działanie monitoringu, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera.

Chodzi o czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien w przedziałach, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informację
megafonową i wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu – wewnętrzne i zewnętrzne- słyszymy od kontrolerów.

Podkreślają, że zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu.

Polacy chętnie wybierają kolej. Czekamy jeszcze na ostateczne dane za 2018 rok, ale wszystko wskazuje
na to, że będzie on lepszy od rekordowego 2017 i liczba pasażerów kolei znacznie przekroczy 300 mln.
Inspektorzy UTK prowadzący kontrole będą dbać o to, by każdy mógł bezpiecznie dojechać do miejsca
wypoczynku – zapewniał prezes UTK.

Co z nieprawidłowościami?

Generalnie nie spodziewamy tu się znalezienia jakichś błędów, natomiast jeżeli chodzi o starsze wagony, to może dojść do różnych przypadków i takie pojazdy wyłączamy na mocy decyzji prezesa UTK- mówi nam jeden z kontrolerów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, aby te nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację.

Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu grozi do 5 tys. euro kary. W 2018 roku inspektorzy UTK przeprowadzili prawie 400 kontroli pociągów pasażerskich. Od kilku lat poziom nieprawidłowości utrzymuje się na niskim poziomie. W 2018 roku Prezes UTK wydał 93 decyzje w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych-informuje UTK.

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: złego stanu technicznego drzwi czołowych i bocznych, niesprawnych urządzeń wewnętrznej informacji pasażerskiej (urządzenia nagłaśniające, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej), braku właściwego nadzoru nad dokumentacją związaną z eksploatacją pojazdów (nieuzupełniona karta próby hamulca, nieuzupełniony wykaz pojazdów kolejowych), niesprawnych urządzeń grzewczych. Prezes UTK nałożył też 6 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów dotyczących kolejnictwa, w tym przestrzegania praw pasażerów.

Prawa pasażerów

UTK zapewnia, że pasażerowie powinni być świadomi swoich praw i w przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch – 25% ceny biletu, przy ponad dwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny
biletu.

Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro. Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do Prezesa UTK. W 2018 roku wpłynęły 1384 skargi (w 2017 roku było 1151 skarg)- informuje UTK.