Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Ulga intermodalna potrzebna na kilka lat

Ulga intermodalna potrzebna na kilka lat Fot. PKP Cargo

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stoi na stanowisku, że konieczne jest utrzymanie w dłuższej perspektywie czasu preferencyjnych stawek za dostęp do infrastruktury torowej dla przewozów intermodalnych. Chodzi o to, aby w ten sposób zadbać o rozwój tego sektora transportu kolejowego.

Tańszy dostęp do infrastruktury powinien spowodować, że spedytorzy będą wysyłać więcej kontenerów pociągami, odciążając drogi i tym samym będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w sektorze transportu. Dlatego Ignacy Góra, prezes UTK, postuluje, aby wprowadzić „wieloletni i wieloaspektowy” program promocji przewozów intermodalnych. Ma to spowodować zawieranie przez różne przedsiębiorstwa długoterminowych umów z przewoźnikami towarowymi, co zmobilizuje tych drugich np. do odnowienia taboru, a transport kolejowy będzie mógł skuteczniej rywalizować z transportem drogowym.

Stabilna polityka wsparcia jest ważna dla dalszego rozwoju transportu towarów koleją. Działania promujące transport intermodalny są priorytetem, ponieważ realnie może on wpłynąć na odciążenie dróg, a tym samym zmniejszy liczbę wypadków w transporcie drogowym – wyjaśnia prezes Ignacy Góra. Dlatego obecnie obowiązująca 25% zniżka opłat za dostęp do infrastruktury dla przewozów intermodalnych powinna być zapewniona przynajmniej na okres kilku lat. To oczywiście wymaga zmian prawnych i zasad finansowania utrzymania infrastruktury, ale warto te wysiłki podjąć. Bo z danych statystycznych wynika, że przewozy intermodalne mają warunki do dynamicznego rozwoju. UTK poinformował, że w trzecim kwartale 2016 roku na kolei przewieziono ponad 243 tys. jednostek, co stanowiło odpowiednik ponad 368 tys. TEU. W porównaniu z III kwartałem 2015 roku liczba jednostek wzrosła o prawie 35%, a według TEU – o 31,1%. W tym samym okresie masa przewiezionych ładunków wzrosła o prawie 30%, a wykonana praca przewozowa o ponad 22%. W sytuacji, gdy spada ilość przewożonych przez kolej towarów masowych, transport intermodalny pokazuje rzeczywiście lepsze perspektywy.