Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi

Taborowe podsumowanie tygodnia

Taborowe podsumowanie tygodnia Fot. Koleje Śląskie

Ostatni tydzień maja to kilka nowych postępowań przetargowych, obejmujących tabor kolejowy. Prezentujemy ich podsumowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

A zaczynamy od kolejnego podejścia do wykonania napraw poziomu P5 wraz z P3 40 wagonów Z1A, Z1B i Z1A PRM PKP Intercity.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części, w zależności o typu wagonów. Oferty można składać do 3 lipca 2020 r. Kryteria wyboru to:

Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – Waga: 10

Termin wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – Waga: 10

Cena – Waga: 80.

Koleje Śląskie ponawiają przetarg na P4 Flirtów

Koleje Śląskie ponownie ogłosiły przetarg na wykonanie usługa naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów.

Oferty można składać do 10 czerwca 2020 roku. Kryteria oceny stanowią:

Gwarancja – Waga: 40 %

Cena – Waga: 60 %.

Przy poprzednim podejściu przewoźnik nie otrzymał żadnej oferty. Tym razem również zastosowano procedurę przyśpieszoną.

SA134-022 potrzebuje naprawy P4

Polregio ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusu szynowego typu 218Md-Mińsk 2, serii SA134, o numerze 022, wraz z pracami niestanowiącymi stałego zakresu prac PU4.

Oferty można składać do 9 czerwca 2020 roku. Decyduje cena.

Na wykonanie prac będzie 70 dni.

Laude i 200 platform

Mamy też kolejny duży przetarg na wagony – platformy. Ogłosiła go Laude Smart Intermodal S.A.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk nadwozi wymiennych 40’. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym. Ich dostarczenie ma przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego i pozwolić na  uruchomienie nowych tras.

Oferty można składać do 26.06.2020. Kryteria ich oceny to: oferowana cena (80%) oraz termin realizacji zamówienia (20%).

Szacunkowa wartość zamówienia to 11 000 000,00 PLN netto (2 551 198,90 EUR), co daje szacunkową wartość 1 sztuki – 55 000,00 PLN netto (12 755,99 EUR).

Wszystkie zamawiane wagony powinny zostać dostarczone do 28.02.2021 r.

Koleje Dolnośląskie zmieniają warunek doświadczenia

I na koniec kilka zmian przetargowych.

Koleje Dolnośląskie zmieniły warunki doświadczenia w przetargu na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009 zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania, dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi polskimi normami, normami branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy. Nowe zapisy to: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu szynowego. Usunięto zatem z tego kryterium doświadczenie w naprawach konkretnych pojazdów typu 218Md lub 214Mb.

Dłuższy termin w przetargu na lokomotywę dla LOTOS Kolej

LOTOS Kolej wydłużyła termin składania ofert w przetargu na dostawę fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej. Nowa data to 5 czerwca 2020 roku.

Dłuższy termin na tramwaje dla Wrocławia

MPK Wrocław także z dłuższym terminem. Chodzi o przetarg na dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem. Nowa data to 15 czerwca 2020 roku.