NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Szkody górnicze będą miały wpływ na odbudowę linii do Jastrzębia-Zdroju?

Szkody górnicze będą miały wpływ na odbudowę linii do Jastrzębia-Zdroju?

Adrian Izydorek
Fot. Wiki Commons

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju. Jest to inwestycja zakwalifikowana do realizacji w ramach programu Kolej Plus. Jednak może okazać się droższa niż zakładano.

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury, aktualnych na dzień 17 listopada 2022 roku, w Polsce łącznie mamy 408 miast , które pozostają bez dostępu do połączeń kolejowych. Jednak z nich wszystkich Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem, liczącym 90 tys. mieszkańców, którzy są pozbawieni połączeń kolejowych.

Sytuacja ma się zmienić. PKP PLK podpisały umowę z Samorządem, aby wspólnie zrealizować inwestycję odbudowy kolei do Jastrzębia-Zdroju. Czyli budowę jednotorowej i zelektryfikowanej linii o długości około 20 km na odcinkach  Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice oraz Żory – Orzesze. Pod koniec 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji projektowej da realizacji inwestycji pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”.

Według pierwotnych założeń inwestycję oszacowano na kwotę 475 mln zł netto, ale kosztorys może stać się nieaktualny (w szacunkach ujęto koszty projektowe i prace budowlane).

Zanim w ogóle rozpoczną się prace budowlane, PKP Polskie Linie Kolejowe muszą mieć gotową dokumentację projektową. W tej sprawie cały czas trwa przetarg, ale już teraz możemy w specyfikacji zamówienia przeczytać, że wykonawca na przygotowanie dokumentacji będzie miał 970 dni od dnia podpisania umowy. Dopiero, gdy zostanie przygotowany projekt, wtedy może ruszyć przetarg na wykonanie prac budowlanych. PKP Polskie Linie Kolejowe twierdzą, że może to nastąpić w 2026 roku. Czyli dopiero za około trzy lata nastąpi podpisanie umowy na wykonanie prac. Ostatnie lata udowodniły nam, że w trzy lata może dojść do wielu niewiadomych, że przyjęty budżet może okazać się w rzeczywistości zdecydowanie niewystarczający.

Kosztorys każdego projektu w ramach Programu Kolej+ uwzględnia wskaźniki waloryzacji i inflacji, a także rezerwę na nieprzewidziane wydatki – zapewnia jednak Wiceminister Infrastruktury, Andrzej Bittel.

W przypadku odbudowy szlaku do Jastrzębia-Zdroju sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ ma powstać on przy maksymalnym wykorzystaniu historycznego przebiegu linii kolejowej nr 159. Powodem trudności jest fakt, że linia kolejowa ma powstać na gruncie poddanemu eksploatacji górniczej. Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowych badań w zakresie określenia o jak dużym wpływie szkód górniczych mówimy i jakie technologie będą musiały być zastosowane w realizacji inwestycji.

Zacznijmy od początku. Aby projekt został zakwalifikowany do programu Kolej Plus, wnioskujący (samorząd) musiał przygotować wstępne studium planistyczno-prognostyczne. PKP Polskie Linie Kolejowe mając dopiero na biurku przedstawione dokumenty, wybierało które projekty zostaną zrealizowane. Takie studium ma wyłącznie charakter szkicowy, nie ma tam szczegółowych badań. Jednak już wstępne analizy studialne przedstawiły, że na co najmniej 5 kilometrowym odcinku zdefiniowano szkody górnicze.

Przedmiotowe studium ma wyłącznie charakter wstępny i kierunkowy, natomiast szczegółowe analizy zostaną wykonane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W ramach przeprowadzonych analiz studialnych m.in. wstępnie rozpoznano warunki gruntowo – wodne oraz przeanalizowano lokalizację trasowań nowych linii kolejowych na odcinkach występowania szkód górniczych na podstawie materiałów przekazanych przez JSW S.A. (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. przyp. red). W efekcie powyższego, w wariancie rekomendowanym do realizacji zdefiniowano szkody górnicze na odcinku od km 2+000 do 7+600 – informuje Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak dodaje Wiceminister, PKP Polskie Linie Kolejowe dopiero na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ustalą jakie technologie trzeba zastosować przy odbudowie linii w czynnym terenie górniczym, tak aby ograniczyć wpływ szkód górniczych zarówno na etapie budowy, jak i w czasie jej późniejszej eksploatacji.

Za szkody zapłacą górnicy

Górnicze obniżenie terenu wpływa bezpośrednio na zmianę parametru profilu podłużnego linii kolejowych. Co się stanie, gdy dojdzie do potrzeby przeprowadzenia częstszych prac utrzymaniowych, bądź też uszkodzenia infrastruktury?

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2022.1072), za uszkodzenia wynikające z prowadzonej eksploatacji górniczej w infrastrukturze kolejowej odpowiada przedsiębiorca górniczy prowadzący eksploatację górniczą powodującą powstanie szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej – tłumaczy Wiceminister Bittel.

Jak dodaje Wiceminister, PKP PLK opiniują warunki prowadzenia eksploatacji górniczej pod liniami kolejowymi na etapie zatwierdzenia planu ruchu poszczególnych zakładów górniczych, w których przedstawia warunki niezbędne do utrzymania linii kolejowej w sprawności technicznej.

Na wniosek PKP PLK S.A. przedsiębiorca górniczy usuwa skutki prowadzonej eksploatacji górniczej w ramach podpisanej ugody pomiędzy stronami – dodaje A. Bittel.

W 72 minuty do Katowic

Jak poinformował Wiceminister Bittel, po realizacji inwestycji, szacuje się że czas przejazdu na trasie Jastrzębie-Zdrój – Katowice zajmie około 72 minut, w przypadku przejazdu pociągu osobowego, który zatrzymywałby się na wszystkich stacjach i przystankach po drodze.

W przypadku uruchomienia na tej trasie pociągów przyspieszonych istnieje możliwość uzyskania znacząco krótszego czasu przejazdu, nawet poniżej 60 minut. Na etapie analiz studialnych, w szacowanych czasach przejazdu nie zakłada się ograniczeń z uwagi na wpływ szkód górniczych – informuje A. Bittel.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności