Wiadomości

Rusza przebudowa dworca w Kuźnicy Białostockiej

Rusza przebudowa dworca w Kuźnicy Białostockiej Mat. Ministerstwo Infrastruktury

PKP SA podpisały umowę z wykonawcą przebudowy dworca w Kuźnicy Białostockiej. Umowa przewiduje kompleksową przebudowę obiektu wraz z jego otoczeniem.

Głównym celem inwestycji jest polepszenie standardu obsługi podróżnych. Zyskają oni całkowicie na nowo zaaranżowaną, klimatyzowaną poczekalnię, w której zostaną zamontowane nowoczesne tablice z informacjami dla podróżnych, a także nowy system informacji głosowej. W strefie obsługi podróżnych zaprojektowano również ogólnodostępne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz kasy biletowe. W pozostałej części budynku oprócz pomieszczeń technicznych, będą mieścić się pomieszczenia biurowe Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz PKP Cargo.

Kolejne miasta korzystają z Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe. W sumie do 2023 roku zrealizujemy ok. 200 takich inwestycji. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest poprawa komfortu korzystania z polskiej kolei – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dworzec po przebudowie będzie w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych, budowę ścieżek dla osób niewidomych i niedowidzących, montaż map dotykowych, obniżenie okienka kasowego dla osób poruszających się na wózkach oraz szereg innych usprawnień. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez montaż nowoczesnego systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu, a także związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

W ramach inwestycji renowację przejdzie elewacja budynku, podświetlona przez nową iluminację. W miejsce tynku pojawią się na niej panele systemowe. Przebudowa przyczyni się również, poprzez wykonanie termomodernizacji budynku (ocieplenie elewacji, stropodachu, montaż nowych okien o niskiej przenikalności cieplnej) oraz zastosowanie energooszczędnego oświetlenia do ograniczenia negatywnego wpływu budynku na środowisko.

Przebudowę przejdzie bezpośrednie otoczenie budynku. Wymiona będzie nawierzchnia parkingu oraz chodniki, w których pojawią się ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowana zostanie nowa estetyczna mała architektura (ławki, kosze) oraz oświetlenie. Uporządkowane zostaną również tereny zielone.

Koszt przebudowy dworca w Kuźnicy Białostockiej to prawie 17 mln złotych. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PKP SA i budżetu państwa. Planowany termin jej zakończenia to koniec 2021 roku.

Modernizacja dworca w Kuźnicy Białostockiej jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Zakłada on przebudowę lub budowę prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce.