Kolej na świecie Przewozy towarowe

Rosną przewozy kontenerowe i towarowe z Ukrainy. Najwięcej trafia do Polski

Rosną przewozy kontenerowe i towarowe z Ukrainy. Najwięcej trafia do Polski Fot. UZ

W 2020 r. przez terytorium Ukrainy przewieziono ponad 425 tys. kontenerów. To o 10,7% więcej niż w 2019 r.

Wzrost ruchu jest wynikiem systematycznej, skoordynowanej pracy, której celem była organizacja większej liczby pociągów kontenerowych, uruchamianie nowych tras międzynarodowych i doskonalenie technologii transportu – poinformowały Koleje Ukraińskie.

Ponadto 8 czerwca 2020 r. rozpoczęła się realizacja bezpośredniego transportu kontenerów z Chin na Ukrainę. Pociągi przywoziły m.in. nawozy, sprzęt, wyroby z metali nieżelaznych, sprzęt medyczny i farmaceutyczny, obuwie i inne dobra konsumpcyjne. W sumie do końca 2020 r. liczba przyjętych pociągów kontenerowych z Chin sięgnęła 22.

Znacząco wzrosła również liczba pociągów kontenerowych na trasie Chiny – kraje Europy Zachodniej, których trasa przebiega przez terytorium Ukrainy. Znaczna część z tych pociągów kierowana jest do Polski.

Poszerzenie siatki połączeń

A na tym nie koniec. Koleje Ukraińskie nadal pracują nad poszerzeniem siatki połączeń międzynarodowego transportu kontenerowego i negocjują podpisanie szeregu umów dotyczących przewozu kontenerów. Pod koniec listopada 2020 r. przewoźnik uzgodnił z DHL Global Forwarding szczegóły rozwoju kolejowych przewozów kontenerowych na trasie Chiny-Europa i planują uruchomienie nowych tras międzynarodowych.

Towary przede wszystkim do Polski

Koleje Ukraińskie podały również, że w 2020 r. przewiozły do krajów Unii Europejskiej ponad 40 mln ton ładunków. Liderem pod względem wolumenu był przewóz do Polski i z powrotem, który wyniósł prawie 10 mln ton. W ubiegłym roku przewozy na eksport do krajów UE wyniosły prawie 29 mln ton, import – prawie 4 mln ton, tranzyt – ok. 7,5 mln ton.

W pierwszej piątce krajów UE pod względem przewozów ładunków przez UZ z / do znajdują się: Polska, Słowacja, Czechy, Włochy i Rumunia.

Należy również odnotować wzrost w ubiegłym roku ruchu z / do Rumunii o 21,2% – do prawie 4 mln ton.

Według Irakli Ezugbaya, dyrektora ds. handlowych i logistyki UZ, spółka w ramach reformy swojej struktury tworzy odrębny pion biznesowy dla przewozów towarowych, korzystając z doświadczeń krajów rozwiniętych. Ma to jeszcze bardziej umocnić pozycję przewoźnika na globalnym rynku przewozów kontenerowych i cargo.