Kolej jest dla ludzi Prawo co dnia Przewozy pasażerskie

Rekompensata za opóźniony pociąg regulowana przepisami krajowymi i unijnymi

Rekompensata za opóźniony pociąg regulowana przepisami krajowymi i unijnymi fot. PKP PLK S.A.

Jakie prawa przysługują pasażerom, którzy oczekują na opóźniony pociąg? Jednym z nich jest rekompensata w postaci zwrotu pieniędzy za bilet.

Jak podaje UTK mamy prawo do odszkodowania za spóźniony pociąg. Rekompensata, wysokość zwrotu pieniędzy jest zależna od czasu opóźnienia składu. Regulują to również przepisy unijne i krajowe. Te podstawy prawne nie wykluczają się ze sobą.

Dla opóźnień pociągów dalekobieżnych i komercyjnych stosowane są m.in. przepisy unijne, które zawarte są w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Gdy pociąg spóźnia się od 60 do 119 minut możemy uzyskać zwrot za bilet w wysokości 25% ceny biletu. Aż 50% ceny biletu wynosi zwrot za opóźnienie 120 minut lub więcej. W obu przypadkach mowa o biletach jednorazowych. Przewoźnicy mogą ustanowić próg, poniżej którego odszkodowania nie będą wypłacane (nie przekracza on ok. 4 euro).

Które pociągi obejmuje ten system?

Rekompensata wg ww. zasad dotyczy opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii EIP, EIC, IC, TLK, IR, wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE oraz komercyjnych, dalekobieżnych pociągów przewoźników regionalnych (np. „Słoneczny” spółki Koleje Mazowieckie, musicREGIO „Przewozów Regionalnych”, „Sprinter” Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, letnich pociągów nad morze Arrivy RP oraz pociągów Kolei Dolnośląskich „Kulturzug”).

Przepisy krajowe regulujące kwestię odszkodowań to: kodeks cywilny (w szczególności art. 363 i 471-471) oraz ustawa – Prawo przewozowe (art. 62 ust. 2). Dotyczą pasażerów wszystkich pociągów.

Szczegółowy opis dot. uzyskania odszkodowania znajduje się na stronie UTK.