Działania Prawo i przetargi Tabor Wiadomości

Przy wsparciu unijnych funduszy powstanie projekt wagonu-platformy

Przy wsparciu unijnych funduszy powstanie projekt wagonu-platformy Fot. PKP LHS (ilustracyjne)

Jest przetarg na wykonanie projektu i dokumentacji konstrukcyjnej prototypowej wielozadaniowej platformy do przewozu towarów wielkowymiarowych oraz standardowo opakowanych w transporcie kolejowym.

 

 

 

 

 

 

Projekt będzie realizowany przy wsparciu unijnym a beneficjentem jest WP Radwan sp. z o.o.

W ramach ogłoszonego postępowania przewidziano:

  • opracowanie wariantowej koncepcji prototypu w zależności od typu wagonu,
  • opracowanie wstępnej, ogólnej technologii montowania i wykorzystania platformy,
  • dobór podstawowych elementów platformy,
  • wstępny projekt techniczny CAD platformy, wykonanie dokumentacji technicznej,
  • weryfikację podstawowych obliczeń konstrukcyjnych z punktu widzenia warunków wytrzymałości statycznej i szacunkowej zmęczeniowej w miejscach charakterystycznych węzłów i elementów konstrukcji takich jak miejsca mocowania kłonic do szkieletu kosza i punktów podparcia ładunku,
  • opracowanie wstępnej i ogólnej technologii budowy prototypu oraz wstępnego i ogólnego scenariusza badań eksperymentalnych,
  • przekazanie dokumentów.

Prace mają być realizowane we współpracy z zespołem badawczym WP Radwan.

Projekt nowego wagonu-platformy powinien być gotowy do 30 września 2020 roku. Aby zająć się jego przygotowaniem trzeba wykazać się doświadczeniem, tj. w okresie 3 lat przed złożeniem oferty zrealizować przynajmniej 2 projekty obejmujące projektowanie taboru szynowego lub jego części z uwzględnieniem wymogów wytrzymałości, bezpieczeństwa oraz transportu kolejowego.

Złożone w przetargu oferty będą oceniane według kryteriów: cena brutto za wykonanie prac – maksymalnie 90 pkt oraz kryteria jakościowe. Oferent otrzyma 2 punkty za każdy dodatkowy poza minimum formalne (tj. 2 projekty) projekt zrealizowany, w okresie 3 lat przed złożeniem oferty, obejmujący projektowanie taboru szynowego lub jego części jednak nie więcej niż 10 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. W przypadku, gdy w ramach konkursu wpłyną oferty porównywalne pod względem liczby uzyskanych punktów wybrana zostanie oferta o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w kryterium jakościowym.

Oferty można składać do 25 maja 2020 roku.