Bez kategorii

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym fot. PKP PLK

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym – poinformowała jego kancelaria. Ta ustawa ma przede wszystkim dostosować polskie prawo do regulacji unijnych.

Chodzi przede wszystkim o takie kwestie, jak określenie składników infrastruktury kolejowej, ustalanie zdolności przepustowej linii i pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, a część przepisów obejmuje też nowy tryb powoływania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, co będzie teraz w gestii premiera.

I tak, pasażerowie mają zagwarantowany prawnie bezpłatny dostęp do dworców i przystanków kolejowych, a przewoźnicy będą za to wnosili opłaty. Co prawda tak samo jest i teraz, ale te kwestie zostały ujednolicone i jednoznacznie określone ustawowo. Generalnie też łatwiej będzie nowym podmiotom uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej. Także szersza grupa podmiotów będzie mogła zamawiać przejazdy pociągów.

Ponadto w ustawie zapisano, że mają opracowywane wieloletnie programy i zadania dla zarządców infrastruktury, a co za tym idzie mają być też gwarantowane przez państwo środki finansowe na ich wykonanie. Dzięki temu PKP PLK powinny otrzymywać większe fundusze na bieżące utrzymanie infrastruktury, aby zmodernizowane linie kolejowe nie ulegały przedwczesnej degradacji.

Natomiast w kwestii wyboru prezesa UTK, ustawa stanowi, że to stanowisko będzie obsadzane na podstawie decyzji premiera, a nie ministra infrastruktury, jak to jest obecnie. Ma to zapewnić prezesowi większą niezależność.

Większość przepisów nowej ustawy wejdzie w życie po miesiącu od dnia ogłoszenia, a reszta po upływie pół roku od opublikowania tych regulacji w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, czyli od początku roku podatkowego.