Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Powstaną tory do odstawiania uszkodzonych wagonów z towarami niebezpiecznymi

Powstaną tory do odstawiania uszkodzonych wagonów z towarami niebezpiecznymi Fot. Aukcja Allegro (ilustracyjne)

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do dostosowania torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

 

 

 

W tym celu mają zostać wykorzystane dwie lokalizacje:

  1. Tor nr 128 stacja PKP Węgliniec km od 60,931 do 61,910 L nr 282 Miłkowice-Jasień oraz
  2. Tor nr 47B stacja Wrocław Brochów km od 3,146 do 3,651 L349 Święta Katarzyna –Wrocław.

Oferty w przetargu można składać do 23 września 2020 roku. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Zakres rzeczowy zamówienia został podzielony na dwa etapy:

Zakres rzeczowy przedmiotu  umowy obejmuje:

Etap I, obejmujący:

  1. Opracowanie projektu budowlanego,
  2. Opracowanie Informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  3. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia, że właściwy organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Etap II, obejmujący pełnienie nadzoru autorskiego, który będzie sprawowany przez okres trwania postępowań na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i okres realizacji tych robót: od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

W tym miejscu warto przypomnieć podstawowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych koleją. Według danych UTK w Polsce przewozi się koleją rocznie około 20 mln ton takich towarów. Około 90 % tych towarów to ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe), gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy.

Przewozy towarów niebezpiecznych koleją wykonywane są zgodnie z: Ustawami: o transporcie kolejowym oraz o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych m.in.: RID, czyli regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych oraz załącznikiem nr 2 do SMGS, czyli przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej.

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych podlega kontroli UTK, w zakresie wywiązywania się przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocznic kolejowych z obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Stąd – jak należy przyjmować – działania PKP PLK, zmierzające do powstania torów, na których bezpiecznie będą mogły zostać odstawione uszkodzone wagony, przewożące towary niebezpieczne.