Konferencje i spotkania Prawo co dnia

Porozumienie polsko-czeskie. UTK i Drážní Úřad będą prowadzić wspólny nadzór

Porozumienie polsko-czeskie. UTK i Drážní Úřad będą prowadzić wspólny nadzór fot. UTK

UTK i Drážní Úřad – urzedy podpisały porozumienie dot. wspólnego nadzoru nad przedsiębiorcami kolejowymi w Polsce i Czachach.

Współpraca UTK i Drážní Úřad: W Pradze podpisano porozumienie między polskim i czeskim urzędem kolejowym. Strony podejmą współpracę w kwestii wspólnego nadzoru nad przędsiębiorstwami kolejowymi które działają na terenie Polski i Czech. Podpisanie porozumienia przez wiceprezesa UTK Kamila Wilde oraz przewodniczącego Jiří Kolář (Drážní Úřad) miało miejsce 23 listopada w czeskiej Pradze.

Czeskie przedsiębiorstwa kolejowe działające na terenie Polski to czterej przewoźnicy: przewoźnicy towarowi Advanced World Transport a.s., EP Cargo a.s. oraz LokoTrain s.r.o. oraz przewoźnik pasażerski Leo Express. Wszyscy posiadają certyfikat w części B, który uprawnia ich do kursowania po Polsce.

UTK i Drážní Úřad – co zrobią razem?
  • wymiana informacji na temat działalności danych przewoźników kolejowych, planach i strategiach działania,
  • wymiana informacji w zakresie wyników działań nadzorczych prowadzonych przedsiębiorców, którzy posiadają certyfikat część A wydany w jednym kraju, a część B w drugim.

UTK ma 7 oddziałów terenowych – w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Obszar działania każdego oddziału wraz z kontakt można znaleźć tutaj.

UTK obsługuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który jest centralnym organem administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym.

Informacje o czeskim Urzędzie znajdą Państwo na stronie: https://www.ducr.cz/cs/

Jak można przeczytać na stronie Urząd podlega czeskiemu Ministerstwu Transportu. Jest to organ administracyjny ustanowiony ustawą nr. 266/1994 Sb. Głównym przedmiotem działalności instytucji jest wykonywanie administracji państwowej w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusów, kolei linowych i w zakresie metra.