Działania Ekonomia i rynek

Plan budżetowy 2017: Zachodniopomorskie i duże kwoty na transport

Plan budżetowy 2017: Zachodniopomorskie i duże kwoty na transport fot. PKP PLK

W województwie zachodniopomorskim  ogłoszono planowany budżet na 2017 rok. Duże kwoty, bo ponad 520 mln zł zostanie przekazanych na transport i łączność.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wyszczególnił w budżecie właśnie transport i łączność. To w ten sektor zainwestowanych będzie najwięcej pieniędzy w przyszłym roku.

Najwięcej pieniędzy wyląduje w działce drogowej. Druga z kolei będzie finansowana kolej – na nią przeznaczonych zostanie:

81 mln zł na dofniansowanie przewozów pasażerskich, 21 mln zł na naprawy rewizyjne pojazdów szynowych/EZT, 89,8 mln zł na zakupy elektrycznego taboru, 36 mln zł na tabor spalinowy.

Spoza sektora kolejowego dotowane zostaną firmy, które wykonują autobusowe przewozy regionalne – będzie to rekompensata w wysokości 42 mln zł m.in. w kwestii ulg ustawowych i zwolnień w opłatach za przewóz.

Około 35 mln zł przeznaczonych zostanie na sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego. W kwestii dróg na trasy wojewódzkie zostanie wydanych ok. 246 mln zł. W wydatkach tych zawrze się utrzymanie i naprawa istniejących dróg oraz działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.