Działania Przewozy pasażerskie Tabor

PKP Intercity zmodernizuje 90 wagonów

PKP Intercity zmodernizuje 90 wagonów Zmodernizowany wagon 141A przez Pesa Bydgoszcz w 2018 roku Fot. NaKolei.pl

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie napraw okresowych na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3. poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi 2 klasy. W każdym przedziale znajdzie się sześć miejsc, a nie jak dotychczas osiem. To znacznie podniesie komfort podróżowania dla pasażerów. Będą też inne udogodnienia, takie jak: gniazdka elektryczne do ładowania małych urządzeń np. telefonów komórkowych, klimatyzacja i Wi-Fi. Istotne jest, że PKP Intercity chcą w wagonach zamontować nowe wózki – 25AN.

 

 

Terminy wykonania napraw

Wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych umową, powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wszystkich wagonów winno nastąpić po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją. Wykonawca będzie musiał także zagwarantować wykonanie przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

Wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) będzie musiało nastąpić w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, przy czym wykonanie naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) nastąpić powinno w terminie nie dłuższym niż 350 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert

Oferty w przetargu można składać do 23 stycznia 2020 roku. Będą one oceniane według następujących kryteriów: okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – Waga: 10; termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu – Waga: 10 oraz cena – Waga: 80.

Wymagane doświadczenie

Zamawiający wymaga od oferentów doświadczenia. I tak muszą oni wykazać, że że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 18 wagonów osobowych.

Modernizacje wagonów w strategii taborowej PKP Intercity

Modernizacje wagonów są jednym z elementów strategii taborowej PKP Intercity. Oprócz zakupów nowych jednostek – wagonów, lokomotyw i ezt-ów, przewoźnik stale remontuje starsze pojazdy. To już kolejny przetarg na wykonanie modernizacji właśnie wagonów. Do 2023 roku łącznie prace remontowe mają zostać wykonane przy 700 jednostkach.