NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi PKP Intercity ogłosiło postępowanie dla zakupu składów push-pull. Znamy szczegóły!

PKP Intercity ogłosiło postępowanie dla zakupu składów push-pull. Znamy szczegóły!

Redakcja

PKP Intercity opublikowało informację o dialogu konkurencyjnym, obejmującym dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Zamawiający przedstawił wstępny harmonogram postępowania:

 1. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
 2. badanie wniosków – sierpień 2021;
 3. zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – sierpień 2021;
 4. dialog z wykonawcami – sierpień-wrzesień 2021;
 5. zaproszenie do składania ofert – październik 2021;
 6. składanie ofert – listopad-grudzień 2021;
 7. rozstrzygnięcie postępowania – styczeń 2022.

Zamawiający poinformował, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

PKP Intercity chce zaprosić do dialogu co najmniej 2 wykonawców.

Na realizację zadania będą 124 miesiące, przy czym możliwe jest unieważnienie postępowania, jeśli przewoźnik nie pozyska środków z KPO.

Zgłoszenia można składać do 10 sierpnia 2021 r. Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom to 7 października 2021 r. Będą oceniane według kryteriów:

 1. cena;
 2. okres gwarancji ogólnej lokomotyw / wagonów;
 3. liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw;
 4. współczynnik gotowości lokomotyw;
 5. współczynnik niezawodności lokomotyw;
 6. wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego;
 7. prędkość maksymalna.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

 1. dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 7 pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym i
 2. dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 40 pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego i
 3. co najmniej 15 usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym obejmującym czynności utrzymaniowe na 2-gim poziomie utrzymania, co najmniej 10 usług utrzymaniowych na 3-im poziomie utrzymania oraz co najmniej 5 usługi na co najmniej 4-tym poziomie utrzymania.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie wnosi się. Do wniesienia wadium w wysokości 50 000 000,00 PLN zobowiązany będzie wykonawca zaproszony do złożenia oferty.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności