Przewozy towarowe Strategia Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

PKP CARGO na plusie. Podsumowanie 2019 roku

PKP CARGO na plusie. Podsumowanie 2019 roku Fot. PKP CARGO

PKP CARGO podsumowało 2019 roku, a także przedstawiło najważniejsze wyzwania na kolejne miesiące. Trudno w tych podsumowaniach uciec o koronawirusa. Skutki pandemii w przypadku przewoźnika towarowego nie są aż tak mocno odczuwalne jak ma to miejsce w przypadku operatorów pasażerskich.

Rok 2019 PKP CARGO zakończyło na plusie. I jest to kolejna dobra wiadomość, ponieważ spadła masa przewiezionych ładunków.

Wyniki handlowe

Jak poinformował Prezes PKP CARGO Czesław Warsewicz w 2019 roku masa przewiezionych ładunków spadła o 10,9%. Ich wartość to 108,6 mln ton, podczas gdy w roku 2018 było to 121,9 ton. Spadek ten jest przede wszystkim efektem trudnego IV kwartału minionego roku.

Na plusie tylko przewozy intermodalne, które wzrosły o 2,7%.

PKP CARGO będzie kontynuować przekształcanie się w operatora logistycznego. Po epidemii wzrośnie zapotrzebowanie na takie przewozy – powiedział Czesław Warsewicz.

Nadal najważniejszymi towarami wożonymi przez Spółkę pozostają węgiel kamienny (47,9 mln ton) oraz kruszywa i materiały budowlane (20,4 mln ton). W ocenie PKP CARGO w przyszłości nastąpi jednak wyparcie paliw stałych przez odnawialne źródła energii. Stąd też należy liczyć się z dalszym spadkiem w przewozach węgla.

W II połowie 2020 roku Spółka prognozuje odbicie rynku budownictwa infrastrukturalnego. Będzie to związane zarówno z inwestycjami PKP PLK, jak i GDDKiA.

Sytuacja w tym obszarze jest dynamiczna – podkreśla Czesław Warsewicz. Do końca marca br. mają zostać rozstrzygnięte przetargi na budowę 300 km dróg. Poziom wielkości inwestycji ma być utrzymany w ciągu 4 lat. Największym rokiem inwestycji będzie rok 2021 – prognozuje szef PKP CARGO.

Także PKP PLK planuje dalsze inwestycje. W 2020 r zakładany jest znaczący wzrost inwestycji. Z tych dwóch prognoz wynika, że inwestycje infrastrukturalne powinny być wysokie. Obecna sytuacja związana z koronawirusem nakazuje monitorowanie tych inwestycji ale na dzień dzisiejszy wygląda ona dobrze – wskazał Warsewicz.

W przewozach intermodalnych trzeba natomiast liczyć się z chwilowym osłabieniem wymiany handlowej, związanej z koronawirusem. Oczekiwany jest jednak wzrost ich dynamiki po zakończeniu pandemii.

Sytuacja związana z koronawiruserm nie wpływa na procesy operacyjne PKP CARGO. Są one realizowane płynnie. Żaden z pracowników PKP CARGO nie jest zakażony koronawirusem. Wdrożyliśmy procedury, które mają temu zapobiegać – podkreślił Czesław Warsewicz.

Koronawirus ma pewien wpływ na przewozy. Nie rosną one tak dynamiczne, jak byśmy chcieli. Obserwujemy zmniejszenia takich przewozów, które były realizowane w ostatnich tygodniach. To może być efekt negatywny koronawirusa – dodał szef PKP CARGO.

Reagujemy elastycznie, ale nie wiadomo jak koronawirus wpłynie na inne branże. Nie widzimy jednak aktualnie znacznego załamania przewozów. Powołany został zespół do zarządzania kryzysowego, będą podejmowane stosowne decyzje. Efekty możemy dostrzec za 2-3 miesiące – podkreślił Warsewicz.

PKP CARGO liczy na to, że będzie konkurencyjne w stosunku do innych środków transportu. W ocenie Czesława Warsewicza jeśli chodzi o przewozy intermodalne to po ustaniu pandemii może nastąpić ich dynamiazacja, tym bardziej że fabryki w Chinach zaczynają już pracować. Spółka deklaruje, że jest w stanie szybciej wozić ładunki niż statki, a teraz czas będzie miał kluczowe znaczenie.

Warsewicz podał, że obecnie zamarł przewóz samochodów. Na pewno wzrośnie po uruchomieniu ponownej ich produkcji. W pierwszym etapie po pandemii PKP CARGO może być także w tym segmencie bardzo konkurencyjne w stosunku do innych środków transportu.

I wreszcie PKP CARGO liczy na wzrost w segmencie przewozów metali i rud. Oczekuje się m.in. na wznowienie pracy wielkiego pieca w Krakowie.

Wyniki finansowe

Wielkość przychodów w 2019 roku jest jedną z wyższych w okresie, od kiedy spółka jest notowana na giełdzie – wskazał Czesław Wareswicz. EBITDA i EBIT to jedne z lepszych wyników, jakie osiągnęła Grupa – dodał.

W 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 781,6 mln zł w 2019 r. wobec 5 183 mln zł rok wcześniej. Ale na wszystkich poziomach rentowności Grupa odnotowała pozytywne wyniki w 2019 roku. EBITDA wyniosła 859,9 mln zł, PKPC CARGO wskazuje także zysk EBIT na poziomie 143,4 mln zł oraz zysk netto w kwocie 36 mln zł.

Wskaźniki zadłużenia prezentują bezpieczny i dobry poziom, zbliżony do roku 2018.  W roku 2020 przewidujemy znacząco mniejsze wydatki inwestycyjne. Kluczowym filarem będzie wielkość generowanej EBIDTY – podsumował Czesław Warsewicz.

Zysk operacyjny wyniósł 143,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 277,6 mln zł zysku.

PKP CARGO wskazuje również redukcję kosztów zmiennych oraz pozostałych usług. Spadły one o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrosły natomiast przychody jednostkowe Grupy z 165 do 178 zł/tys. km (+7,8%) oraz koszty jednostkowe Grupy z 157 do 174 zł/tys. km (+11%).

Strategia

Rok 2019 był pierwszym, w którym obowiązywała pełna strategia – podał Czesław Warsewicz. 13 inicjatyw realizowanych było przez Spółkę w obszarach procesowych i kosztowych. Do najważniejszych szef Spółki zaliczył konsolidację terminali i integrację Grupy PKP CARGO International; opracowanie polityki zarządzania projektami; program stypendialny i stażowy wraz z polityką personalną; optymalizację procesów przewozowych; cyfryzację i informatyzację, a także opracowanie i wdrażanie planu wzrostu nieograniczonego, rebranding AWT czy rozwój innowacji.

W obszarze kosztowym nastąpiła redukcja zatrudnienia o 160 etatów. Proces ten został zapoczątkowany w 2019 r. i jest efektem tego, co działo się na rynku – wskazał Warsewicz.

W 2020 r. będziemy mocno skupiać się na sprzedaży (przewozy kruszyw i węgla). Celem jest budowa silnego operatora logistycznego i budowa jednolitej oferty dla klientów. Będziemy pracować nad rozbudową i budową siatki połączeń operatorskich, aby zapewnić klientowi pewność obsługi. Chcemy także zintensyfikować przewozy kolejowe, co jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby – podał szef PKP CARGO. Budowa siatki połączeń jest wyzwaniem na najbliższe lata – dodał.

W 2019 roku PKP CARGO odebrało 7 lokomotyw Dragon2. Dostarczonych zostało także 50 wagonów-platform z zamówienia, obejmującego łącznie 936 jednostek. W planach są również dostawy kolejnych 220 platform oraz ogłoszenie przetargu na 5 lokomotyw wielosystemowych.