Prawo i przetargi Przewozy towarowe

PGE szuka podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych

PGE szuka podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych Fot. Wrocławska Galeria Kolejowa (ilustracyjne)

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na świadczenie usług podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych w okresie od dnia 1 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Oferty można składać do 7 lipca 2020 roku, a jako kryterium wyboru wskazano cenę.
Szczegółowy zakres prac to:

  1. Nadzór nad eksploatacją wagonów, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją funkcji podmiotu odpowiedzialnego oraz uczestniczenie w odbiorach technicznych wagonów u dostawców usług;
  2. Przeprowadzanie utrzymania na poziomie P2 zgodnie z DSU podmiotu odpowiedzialnego.

Zamawiający zastrzegł jednak, że naprawy uszkodzonych wagonów na szlaku kolejowym lub na bocznicach kolejowych, których z przyczyn technicznych Wykonawca nie ma możliwość wykonania będą wykonywane przez podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie uprawnienia oraz certyfikat ECM dla warsztatu utrzymaniowego. Wszystkie koszty zawiązane z usunięciem usterek/awarii w tym np. wynajmem specjalistycznego sprzętu, transport wagonów na warsztat naprawczy itp. poniesie właściciel wagonu.

Poziomy utrzymania w zakresie P3-P5 będą zlecane przez Zamawiającego i będą wykonywane zgodnie z DSU) oraz procedurami MMS obowiązującymi u Wykonawcy.

Aby realizować wskazane powyżej zadania należy posiadać określone uprawnienia. Wykonawca musi w szczególności posiadać aktualny certyfikat wydany przez Prezesa UTK dotyczący realizacji zadań podmiotu odpowiedzialnego ważny przez cały okres obowiązywania umowy.

Sprzęt i transport potrzebny do realizacji zakresu zamówienia zapewnia Wykonawca. Poza typowymi narzędziami i przyrządami do prac remontowych, Wykonawca winien dysponować sprzętem i środkami transportu niezbędnym do wykonania zadania.

Łącznie zamówienie obejmuje 56 wagonów, w większości typu 419S, ale także 408S, które przeznaczone są do przewozu materiałów sypkich. W przypadku elektrowni mogą być wykorzystywane do transportu popiołu.

Realizację zadania należy wykonywać z zachowaniem należytej staranności a w szczególności zgodnie z wymogami stawianymi dla podmiotów ECM zgodnie z posiadanym certyfikatem.