Prawo i przetargi Przewozy towarowe Tabor

PCC Intermodal chce kupić 7 lokomotyw elektrycznych

PCC Intermodal chce kupić 7 lokomotyw elektrycznych Fot. GTlodz.eu / Piter_P19

Spółka PCC Intermodal ogłosiła przetarg na dostawę lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem przez oferenta usług serwisu w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji oraz po gwarancji aż do pierwszej naprawy P4.

Zamówienie obejmuje w ramach dwóch niezależnych zadań dostawę łącznie siedmiu sztuk nowoczesnych, nowych, czteroosiowych, dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jednego typu i modelu lub kompatybilnej rodziny pojazdów. Wszystkie powinny być dopuszczone do eksploatacji na terenie krajów wskazanych przez zamawiającego w ramach konfiguracji określonej dla każdego z zadań. Lokomotywy przeznaczone zostaną do prowadzenia pociągów intermodalnych na liniach zelektryfikowanych oraz do wjazdu na bocznice. Zamawiający zachęca oferentów do zaproponowania lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy.

Dwa zadania

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje 4 lokomotywy w konfiguracji: D-A-PL-CZ-SK, tj. z dopuszczeniem do eksploatacji w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach i Słowacji. Na ich dostawę będzie 18 miesięcy. Zadanie drugie to 3 lokomotywy z dopuszczeniem tylko na Polskę. Na ich dostawę będzie 14 miesięcy.

Zamawiający wymaga dostawy lokomotyw, które będą spełniać m.in. niżej wymienione wymogi, tj. muszą posiadać wszelkie dopuszczenia formalne, prawne, homologacje oraz wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty dopuszczające ostatecznie i bezterminowo do poruszania się i eksploatacji lokomotyw na terenie państw wskazanych powyżej. Powinny być zgodne z aktualnymi międzynarodowymi przepisami, w tym technicznymi specyfikacjami interoperacyjności.

Dopuszczenia, o których mowa powyżej, powinny obejmować przynajmniej następujące systemy zasilania z sieci trakcyjnej:

  1. a) prąd przemienny (AC) dla Niemiec i Austrii 15 kV 16 2/3 Hz, dla Czech i Słowacji prąd przemienny (AC) 25 kV 50 Hz oraz prąd stały (DC) dla Polski, dla zadania I;
  2. b) prąd stały (DC) dla Polski 3 kV DC, dla zadania II.

W przypadku zaoferowania dodatkowych krajów, lokomotywa powinna posiadać także systemy zasilania z sieci trakcyjnej odpowiednie dla tych dodatkowych krajów. Lokomotywy muszą być wyposażone w urządzenia pokładowe ETCS w wersji zgodnej z przepisami, lecz nie niższej niż ETCS baseline 3.4.0 oraz w system radiołączności GSM-R zgodnie z przepisami na dzień dostawy lokomotyw.

Dostawca w ramach zawartej umowy dostawy lokomotyw zobowiązany będzie świadczyć usługi pełnego serwisu i utrzymania (prewencyjnego i korekcyjnego) dostarczonych lokomotyw przez okres od dnia odbioru do dnia skierowania lokomotywy w celu przeprowadzenia pierwszej naprawy rewizyjnej P4. Będzie także odpowiedzialny za dostarczenie kompletu dokumentów do Urzędu ds. Bezpieczeństwa niezbędnego do rejestracji lokomotyw, dostarczanych w ramach poszczególnych zadań, w Europejskim Rejestrze dopuszczonych typów pojazdów do eksploatacji.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i ceny za dostawę lokomotyw dostawca na zasadach określonych umową świadczyć będzie usługi szkoleniowe z zakresu obsługi oraz eksploatacji lokomotyw.

Oferty w przetargu można składać do 23 kwietnia 2021 r., a zostaną otwarte 19 maja 2021 r.

Przetarg został ogłoszony w związku z realizacją projektu „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).

 Kongres590