NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Oficjalnie rozpoczęły się prace przy budowie drugiego toru na linii WKD do Grodziska Mazowieckiego

Oficjalnie rozpoczęły się prace przy budowie drugiego toru na linii WKD do Grodziska Mazowieckiego

Redakcja
Fot. WKD

Niedawno Warszawska Kolej Dojazdowa podpisała umowę na budowę drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Dzisiaj nastąpiło oficjalne rozpoczęcie prac.

Kolejna dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Po niedawnym zawarciu umowy z wykonawcą ruszają prace przy budowie drugiego toru WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Inwestycja będzie kosztować 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł to środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dziś na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim odbyła się inauguracja robót budowlanych z udziałem władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki oraz przedstawicieli firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o., generalnego wykonawcy.

Już w pierwszym kwartale 2023 roku pociągi WKD będą jeździły po nowym drugim torze. To pierwszy element kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, rozpoczynająca się dziś budowa drugiego toru WKD to długo wyczekiwana, ale niezmiernie ważna inwestycja.

Przedsięwzięcie znacznie poprawi dostępność do szybkiego, bezpiecznego, a przede wszystkim przyjaznego środowisku środka transportu, jakim jest kolej aglomeracyjna. Od lat konsekwentnie wspieramy rozwój kolei. Jako samorząd Mazowsza mamy swój wkład w rozwój inicjatywy podjętej na tych terenach niemal 100 lat temu przez budowniczych EKD – dodaje marszałek.

Odcinek linii kolejowej WKD o długości 7,5 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim zostanie rozbudowany i przebudowany. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizowany zostanie również ten obecnie istniejący, a także stacje „Podkowa Leśna Główna” oraz „Grodzisk Mazowiecki Radońska”. Prace obejmą infrastrukturę torową, sterowanie ruchem kolejowym, systemy zasilania, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe, perony przystankowe. Co istotne, infrastruktura kolejowa zostanie dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami.

Zależy nam na tym, by modernizacja linii na tym odcinku odbyła się jak najsprawniej – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a dziś symbolicznie rozpoczynamy budowę. To inwestycja, która bez wątpienia ułatwi podróże mieszkańcom okolicznych gmin. Mamy także nadzieję, że zachęci jeszcze więcej osób do korzystania z Warszawskiej Kolei Dojazdowej – dodaje wicemarszałek.

Jak z kolei zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Warszawska Kolej Dojazdowa w ostatnich latach skutecznie pracuje na swoją renomę punktualnością i nowoczesnym taborem. 

Myślę, że realizacja nowej inwestycji przekona kolejnych mieszkańców do podróży kolejowych, które mogą być szybkie, wygodne i przyjazne środowisku. Warto pamiętać, że tak duże projekty nie byłyby możliwe bez pomocy środków unijnych – podkreśla.

Znaczna pomoc z UE

Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 142,46 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł. Rozpoczęte dziś prace będą prowadzone w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowany zostanie drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Kolejny zakłada kompleksową przebudowę układu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, a trzeci i ostatni przebudowę istniejącego dotychczas toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.

Ruszamy dziś z pracami przy jednym z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Front robót obejmuje kilka głównych etapów, z których każdy będzie wiązać się z mniejszymi lub większymi niedogodnościami dla pasażerów i mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że współpraca z wykonawcą oraz jego doświadczenie i zaangażowanie umożliwią ograniczenie utrudnień do minimum, a prace przebiegną zgodnie z założonym harmonogramem. Mamy na uwadze, iż wszystkie podejmowane działania służą wypełnieniu założeń strategii rozwoju województwa mazowieckiego, mającej na celu polepszenie jakości usług przewozowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Co zostało dotychczas zrobione?

Dla potrzeb projektu zostało opracowane studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentacja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

Zdaniem radnego województwa mazowieckiego, przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Strzałkowskiego budowa nowego toru Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Grodzisk-Podkowa Leśna to inwestycja kluczowa.

WKD już przed wojną była bardzo ważnym elementem układu komunikacyjnego stolicy, a w ostatnich latach, po licznych modernizacjach taboru kolejowego, stała się wizytówką podwarszawskich miejscowości po zachodniej stronie aglomeracji warszawskiej. Spółka ma już świetny tabor, ale – co jest wyjątkiem wśród spółek kolejowych – sama zarządza swoimi torami, infrastrukturą szynową, a ta wymaga modernizacji. Warunkiem pełnej przepustowości jest dwutorowość na całej linii, na której operuje WKD i dzisiaj mamy możliwość rozpocząć tę inwestycję, współfinansowaną ze środków europejskich oraz budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Umowa na budowę drugiego toru na linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim została podpisana w dniu 10 maja 2022 roku, prace przygotowawcze ruszyły natychmiast, zaś termin zakończenia realizacji całej inwestycji to koniec 2023 roku. Po nowym drugim torze, którego budowa została zaplanowana w pierwszej fazie realizacji inwestycji, pasażerowie powinni pojechać już w I kwartale 2023 roku. Wraz z jego otwarciem rozpocznie się rozbiórka oraz kompleksowa przebudowa toru istniejącego.

Jak zauważyła podczas podpisywania umowy z wykonawcą przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska dzięki tej inwestycji mieszkańcy aglomeracji warszawskiej będą mogli podróżować tanio, szybko i ekologicznie.

Będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania z kolei. To nie tylko oszczędność czasu, ale także rozwiązanie sprzyjające ochronie powietrza. To bardzo duży i ważny projekt, o czym świadczy chociażby fakt, że jest w 50 proc. współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

Fot. UMWM

Fot. UMWM

Fot. UMWM

Fot. UMWM

Fot. UMWM

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności