Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie Wiadomości

Od 9 grudnia pojedziemy taniej pociągami. W projekcie Wspólny Bilet uczestniczą wszyscy znaczący przewoźnicy

Od 9 grudnia pojedziemy taniej pociągami. W projekcie Wspólny Bilet uczestniczą wszyscy znaczący przewoźnicy Fot. NaKolei.pl

Projekt Wspólny Bilet ma wejść w życie z momentem startu nowego rozkładu jazdy 2018/2019. Na stronach PKP Intercity zostały opublikowane zasady i warunki jego stosowania. 

Z dokumentu dowiadujemy się, że podróżny może odbyć przejazd w ramach Wspólnego Biletu w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki. Po pierwsze Plan Podróży przewiduje przejazd Pociągami Uruchamianymi, przez co najmniej dwóch Przewoźników. Po drugie Plan Podróży nie przewiduje na żadnym z odcinków Drogi Przewozu przejazdu Pociągami Uruchamianymi przez przewoźników innych niż Przewoźnicy.

Jakie warunki muszą być jeszcze spełnione?

Droga Przewozu jest ciągła, co oznacza, że przejazd Pociągami Uruchamianymi przez poszczególnych Przewoźników odbywa się na łączących się ze sobą odcinkach; warunki te nie dotyczą sytuacji przesiadania się w aglomeracjach: Warszawa i Częstochowa. Droga Przewozu nie jest dłuższa niż 1400 km; planowany czas na przesiadkę jest nie krótszy niż 10 minut- czytamy na stronach PKP Intercity.

Podróżny spełniający powyższe wymagania odbywa ponadto przejazd według opłaty normalnej lub z Ulgą Ustawową o tym samym wymiarze dla całej Drogi Przewozu objętej Planem Podróży. Czas przejazdu pociągami wskazanymi w Planie Podróży, zgodnie z rozkładem jazdy, nie przekracza: 3 godzin – dla Drogi Przewozu do 50 km, 6 godzin – dla Drogi Przewozu od 51 do 100 km, 12 godzin – dla Drogi Przewozu od 101 km do 300 km oraz 24 godzin – dla Drogi Przewozu powyżej 300 km.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Wspólnego Biletu nie wydaje się jeżeli przewóz choćby na jednym odcinku, odbywa się dwukrotnie na tej samej Drodze Przejazdu, z wyłączeniem przypadków wynikających z rozkładu jazdy lub dogodności połączenia. A także, gdy przewóz na całej Drodze Przewozu lub na jej części stanowi przejazd okólny rozumiany jako zamknięty krąg w tym od i do tej samej stacji – a w miejscowościach o więcej niż jednej stacji, również od i do stacji w tej miejscowości – czytamy w komunikacie.

 

Ile zapłacimy za bilet?

Bilet będzie można nabyć na dwa sposoby: w kasie, lub poprzez  stronę internetową. Bilety na połączenia łączone np. TLK i Regio będą tańsze niż obecnie. Np. za przejazd pociągiem TLK (lub IC)  na odległość 298 kilometrów zapłacimy 60 zł, a za przejazd z przesiadką na wolniejszego przewoźnika na podobnym dystansie – 44 zł plus cena biletu na pociąg regionalny.

Dla pociągów TLK, IC w klasie 2 obowiązują cztery poziomy cenowe:

1) IV poziom cenowy – kontyngentowany, uwzględniający 30% opust od ceny bazowej,
2) III poziom cenowy – kontyngentowany, uwzględniający 20% opust od ceny bazowej,
3) II poziom cenowy – kontyngentowany, uwzględniający 10% opust od ceny bazowej,
4) I poziom cenowy – cena bazowa (poziom nielimitowany).

Więcej informacji wraz ze szczegółowym cennikiem można znaleźć na stronie www.intercity.pl