NaKolei.pl WiadomościKolej jest dla ludzi Od 15 października ulgowe podróże studentów tylko z przedłużoną ważnością legitymacji

Od 15 października ulgowe podróże studentów tylko z przedłużoną ważnością legitymacji

Redakcja
Fot. Pesa Bydgoszcz

Tylko do 14 października 2021 r. studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020. Aby móc dalej podróżować transportem zbiorowym na podstawie ulgi studenckiej, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Przypominamy, że 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z epidemią COVID-19. Przyniosło ono ważne zmiany dla studentów i doktorantów – konieczność uzyskiwania fizycznych prolongat legitymacji na poszczególne semestry roku akademickiego.

Legitymacje studenckie i doktoranckie pozostają ważne na dotychczasowych zasadach epidemicznych jeszcze przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia funkcjonowania uczelni. Oznacza to, że od 15 października 2021 r. korzystający z ulgi studenckiej będą musieli posługiwać się już wyłącznie legitymacjami, które mają prolongatę na aktualny semestr roku akademickiego 2021/2022.

Podróżny bez ważnej legitymacji nie będzie mógł korzystać z ulgi ustawowej. Podczas kontroli biletów przewoźnik ma prawo do naliczenia mu opłaty dodatkowej w wysokości 40-krotności ceny najtańszego biletu normalnego. W takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot dodatkowo poniesionych kosztów lub umorzenie wezwania do zapłaty na zasadach wynikających z prawa przewozowego. Oznacza to, że w terminie 7 dni od daty przejazdu trzeba udokumentować przewoźnikowi, na drodze pisemnej reklamacji, uprawnienie do ulgowego przejazdu. Do reklamacji (w tym odwołania od wezwania do zapłaty) należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię legitymacji studenckiej z prolongatą do 31 marca 2022 r. oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej i – odpowiednio – kopię biletu lub numer wezwania do zapłaty. Potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem można uzyskać w kasie biletowej danego przewoźnika lub u notariusza. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest podawana przez przewoźników w ich cennikach.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości korzystania z ulgi studenckiej na podstawie zaświadczeń z uczelni.

Podstawa prawna:

  • art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
  • § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464);
  • § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 363).
  • art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności