Kolej jest dla ludzi Konferencje i spotkania Przewozy pasażerskie

Obywatele dyskutowali o innowacjach na kolei – GovTech Smart PKP

Obywatele dyskutowali o innowacjach na kolei – GovTech Smart PKP

W pierwszej obywatelskiej burzy mózgów z cyklu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły” pod hasłem “Smart PKP”, odbywającej się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wzięło udział 45 osób, które zostały wybrane z blisko 150 nadesłanych zgłoszeń. Uczestnicy pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi planowanie podróży pociągiem i zwiększającymi komfort przejazdu koleją. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Grupy PKP.

Uczestnicy, z perspektywy różnej kategorii podróżnych, wyszukiwali problemy, jakie mogą towarzyszyć podróżującym koleją na co dzień lub w sytuacjach nagłej zmiany planu podróży, opóźnień i utrudnień, a następnie starali znaleźć się jak najlepsze rozwiązanie. Najczęściej zauważanym problemem był brak spójności i rozdrobnienie informacji dotyczących podróży, a więc również towarzyszący temu stres. Obecni na konferencji wskazali, że z wykorzystaniem nowych technologii można znacznie ułatwić pasażerowi opanowanie całego planu podróży. Całość odbyła się w przystępnej, warsztatowej formie, a końcowe wyniki prezentowane były przed komisją, która przyznała nagrody

Uczestników odwiedzili m. in. premier Mateusz Morawiecki, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes PKP S.A Krzysztof Mamiński.

fot. Ministerstwo Infrastruktury

Transport, w tym kolej, to doskonały obszar do projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii. Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej mobilne. Obywatele coraz bardziej cenią sobie czas i wygodę na wszystkich etapach podróży. Dziś uczestnicy obywatelskiej „burzy mózgów” pracują nad rozwiązaniami ułatwiającymi podróżowanie koleją. Z niecierpliwością czekam na prezentację najlepszych koncepcji

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obywatelska burza mózgów programu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły” to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych obywateli na rozwiązanie istotnych społecznie wyzwań.

Chcemy tworzyć kolej nie tylko dobrze zarządzaną, ale także nowoczesną i otwartą na głosy pasażerów. Jesteśmy przekonani, że twórcze podejście obywateli do naszego wyzwania można przełożyć na konkretne i – co najważniejsze – możliwe do wdrożenia w Grupie PKP rozwiązanie

– stwierdził prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński.

Nowe technologie na kolei

Organizatorem konferencji „Smart Kolej/ Smart PKP” jest Fundacja Grupy PKP, której jednym z celów statutowych jest promocja innowacyjnych projektów realizowanych na rzecz kolei.

Konferencja „Smart kolej/Smart PKP” jest skierowana do wszystkich obywateli, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę w podejściu do pasażera i podróży pociągiem. Jestem ciekawa efektów pierwszej, obywatelskiej „burzy mózgów”. Takiego przedsięwzięcia jeszcze nie było, tym bardziej cieszę się, że możemy w tym dniu posłuchać o potrzebach ludzi, którzy korzystają czynnie z tej formy podróżowania

– powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Innowacje są bardzo ważnym elementem pozwalającym realizować na kolei ideę zrównoważonego transportu. Inwestycje spółek Grupy PKP mają na celu wdrażanie rozwiązań pozwalających zaoszczędzić energię (budownictwo, konstrukcja pojazdów kolejowych), a także zmniejszać emisję zanieczyszczeń oraz hałasu.

GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem
jest usprawnienie dialogu pomiędzy sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.