Ekonomia i rynek Przewozy towarowe Wiadomości

O konkurencyjności kolejowego cargo

O konkurencyjności kolejowego cargo Fot. PKP CARGO

PKP CARGO dostrzega ogromne możliwości rozwoju towarowego transportu kolejowego w regionie Europy środkowo-wschodniej.

 

Przedstawiciele PKP CARGO przedstawili swoje analizy podczas szczytu transportowego Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie. O perspektywach rozwoju rynku przewozów towarowych mówił Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych naszego największego przewoźnika towarowego.

Fingas zwrócił uwagę, że kolej ma teraz czas koniunktury, gdyż rośnie międzynarodowa wymiana handlowa, co widać zwłaszcza po wynikach transportu intermodalnego. Ponadto w przypadku Polski można mówić o pozytywnym wpływie na kolej wzrostu przeładunków w naszych portach. Ponadto, staramy się wykorzystywać fakt, że leżymy na skrzyżowaniu głównych korytarzy transportowych, w tym na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku.

– Grupa PKP CARGO, jako czołowy operator logistyczny na europejskim rynku transportowym przywiązuje dużą wagę do wzrostu konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. Nowoczesna infrastruktura oraz sprawny zintegrowany system transportowy stają się w coraz większym stopniu odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na coraz efektywniejsze usługi transportowe. Sprzyjać temu będzie szeroki program modernizacji i utrzymania sieci kolejowej oraz rozbudowa bazy logistycznej – wyjaśniał Grzegorz Fingas.

Rynek przewozów cargo rośnie, co pokazują statystyki Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Transportu Kolejowego. Ale kolej ma też przed sobą poważne wyzwania, jak choćby cyfryzacja transportu szynowego. Kolej musi też cały czas podnosić swoją konkurencyjność zwłaszcza wobec transportu drogowego, w czym może pomóc program szerokich inwestycji infrastrukturalnych na głównych szlakach transportowych. To powinno pomóc choćby w optymalnym wykorzystaniu połączeń z Azji do Europy.