Działania Przewozy pasażerskie Tabor Wiadomości

Mocny akcent na koniec roku – PKP Intercity zmodernizują 125 wagonów

Mocny akcent na koniec roku – PKP Intercity zmodernizują 125 wagonów Wagon 111A-2 przed modernizacją w zakładach Pesa Bydgoszcz w 2017 r. Fot. PKP Intercity (ilustracyjne)

Mocnym akcentem kończą 2019 rok PKP Intercity. Przewoźnik ogłosił właśnie przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych 111A-20.

To kolejny przetarg „taborowy” przewoźnika w ramach realizowanej strategii taborowej. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy. PKP Intercity nie tylko modernizują wagony, ale także kupują nowe. Ponadto przewoźnik inwestuje w zakup ezt-ów oraz lokomotyw.

48 miesięcy na realizację zadania

PKP Intercity wymagają, aby realizacja przedmiotu zamówienia została wykonana w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich 125 wagonów objętych umową, nastąpić musi nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wszystkich wagonów powinno nastąpić po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją. Wykonawca musi zagwarantować wykonanie przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

Wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) nastąpić musi w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, a wykonanie naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych.

Warunki przetargu

Oferty na wykonanie modernizacji i przeglądów można składać do 30 stycznia 2020 roku. Będą one oceniane według kryteriów: okres gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę – 10% oraz cena – 90%.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000 000,00 PLN.

Wymagane jest doświadczenie. Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 25 wagonów osobowych.

Co w ramach modernizacji?

W ramach modernizacji wagony otrzymają nowe malowanie antygraffiti, według schematu obowiązującego u przewoźnika, a znanego już z wcześniej remontowanych wagonów. Zamontowane zostaną również m.in.: gniazdka elektryczne 230V, klimatyzacja, opisy w języku Braille’a oraz lampki sygnalizacyjne pracy drzwi. Nowe będzie wnętrze wraz z fotelami, utrzymanymi w aktualnie obowiązującej w PKP Intercity kolorystyce.

W ramach prac wózki wagonowe trzeba będzie dostosować do standardu 4ANc „S” o prędkości 160 km/h oraz poddać naprawie głównej celem przywrócenia parametrów konstrukcyjnych.

Przewoźnik wymaga zastosowania do wykonania naprawy głównej wraz z modernizacją wyłącznie fabrycznie nowych zespołów, podzespołów i elementów.

Gwarancja

Wymagana jest gwarancja:

  1. 180 miesięcy – na ramę wózków,
  2. 60 miesięcy – na akumulatory,
  3. 60 miesięcy – na perforację poszycia pudła,
  4. 60 miesięcy – dla systemów IT,
  5. 60 miesięcy – na malaturę-malowanie farbami chemoutwardzalnymi,
  6. 60 miesięcy – na kompletny zestaw kołowy,
  7. 48 miesięcy – na usprężynowanie I i II stopnia z elementami metalowo gumowymi,
  8. 48 miesięcy – na łożyska osiowe,
  9. 48 miesięcy – na tarcze hamulcowe.