Infrastruktura

Merchel: “Zrealizowaliśmy 1/3 długości linii Rail Baltica w Polsce”

Merchel: “Zrealizowaliśmy 1/3 długości linii Rail Baltica w Polsce” fot. PKP PLK S.A.

W Brukseli 5 marca odbyło się forum Rail Baltica. Na spotkaniu obecny był Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów i eksperci branży kolejowej wymieniali opinie nt. priorytetów rozwoju europejskiej sieci kolejowej w świetle perspektyw finansowych UE na lata 2021-2027 i europejskiego zielonego porozumienia.

Na spotkaniu realizatorzy projektu Rail Baltica przedstawili status i termin realizacji projektu oraz korzyści dla Europy. Odbyły się dyskusje panelowe: maksymalizacja wartości dodanej Rail Baltica dla Europy, priorytety dla rozwoju transeuropejskiej sieci kolejowej w świetle europejskich perspektyw finansowych 2021–2027 i europejskiego zielonego ładu.

W panelu prezentującym status prac na Rail Baltica Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawił informacje o zaawansowaniu robót na Rail Baltica w Polsce, a także o dalszych planach: odcinek Czyżew – Białystok , obwodnica Białegostoku, odcinki Białystok – Ełk i Ełk – Trakiszki GP. Prezes PLK podkreślił dobrą współpracę ze spółką RB Rail, która odpowiada za budowę Rail Baltica w krajach nadbałtyckich oraz z Kolejami Litewskimi.

Zrealizowaliśmy 1/3 długości linii Rail Baltica w Polsce. W najbliższym czasie przystępujemy do realizacji odcinka Czyżew­ – Białystok i stacji Ełk. Planujemy zakończenie budowy linii na terenie Polski i uzyskanie docelowych parametrów do 2027 roku. Cel jest ambitny, ale realny – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Forum skupia kluczowych europejskich decydentów i ekspertów w dziedzinie transportu, w tym z Instrumentu Łącząc Europę, Innowacji i Sieci (INEA); Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej, DG MOVE, Parlamentu Europejskiego, ministerstw krajów nadbałtyckich.