Działania Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Tabor Wiadomości

Małopolska chce kupić 7 ezt-ów

Małopolska chce kupić 7 ezt-ów fot. KMŁ

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg na dostawę 7 ezt-ów. Zamówienie obejmuje też opcję na dwie kolejne jednostki.

Pociągi mają być wykorzystywane do obsługi ruchu aglomeracyjnego i trafią do Kolei Małopolskich.

Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje dostawę 7 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej wraz z dokumentacją. Ale to nie wszystko. Ponadto wymagane jest  świadczenie kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez okres 5 lat, udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego każdego EZT w wersji czteroczłonowej, przeszkolenie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie licencji na oprogramowanie i dokumentację.

Tabor dostosowany będzie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności – m.in. osób z niepełnosprawnościami (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych lub niedowidzących oraz niesłyszących lub niedosłyszących), kobiet w ciąży, osób o niskim wzroście (w tym dzieci), osób z ciężkim bagażem lub starszych, osób z zagranicy, nieznających lokalnego języka.

W ramach prawa opcji zamawiający przewiduje:

  • opcję nr 1, tj. dostawę do 2 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, wraz z usługami wskazanymi powyżej,
  • opcję nr 2, tj. dostawę depozytu zespołów, podzespołów i części.

Oferty można składać do 25 lutego 2020 roku. Na realizację całego zamówienia będą 84 miesiące.

Kryteria wyboru stanowią cena – 60 % oraz termin dostawy – 40%.

Wymagane jest także doświadczenie. Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie, co najmniej 4 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z których każdy był co najmniej dwuczłonowy z kabinami maszynisty umieszczonymi po przeciwległych stronach.

Przypomnijmy, że ostatni przetarg – na dostawę 4 składów – wygrała PESA Bydgoszcz. Producent dostarczy Małopolsce Elfy2. Wcześniej województwo kupowało tabor od Newagu, a jeszcze wcześniej od PESY.

Inwestycja w transport kolejowy to jeden z naszych priorytetów. Rozwijamy infrastrukturę kolejową nie tylko poprzez zakup nowych pociągów, ale również budujemy nowe zaplecze dla taboru kolejowego. Wszystko w trosce o jakość usług i komfort pasażerów – mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski. Chcemy, aby nasze pociągi były wyborem Małopolan zarówno w drodze do pracy jak i podczas podróżowania po Małopolsce w celach rekreacyjnych czy turystycznych – dodaje.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 250 mln zł. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.