Infrastruktura Kolej jest dla ludzi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Małaszewicze z nowym sprzętem

Małaszewicze z nowym sprzętem Fot. PKP CARGO

Spółka PKP Cargo Terminale podpisała umowę na sprzedaż, w tym również dostarczenie (i rozładunek), montaż i uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów.

Nowy sprzęt ma przyczynić się do poprawy jakości i kompleksowości obecnych usług terminala i zostanie zrealizowany w ramach projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”.

Dostawcą urządzenia będzie firma Zeppelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach. Wartość podpisanej umowy to 1 688 000.00 PLN, zaś oferta została wybrana z pięciu złożonych w przetargu.

Zamówienie obejmuje również rejestrację urządzeń w Transportowym Dozorze Technicznym.

Dostawca urządzenia będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji, która obejmuje całe urządzenie. W zakres gwarancji wchodzą przeglądy okresowe zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia i przepisami dozoru technicznego. Cena urządzenia uwzględnia również pakiet serwisowy (koszt przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji wraz z kosztem części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych).

W razie wystąpienia awarii urządzenia ich usunięcie powinno nastąpić w następujących terminach:

a) w przypadku awarii powodującej wyłączenie urządzenia z eksploatacji – usunąć awarię w przeciągu 24 godzin licząc od daty i godziny zgłoszenia awarii;

b) w przypadku wystąpienia awarii, których technologia naprawy wymaga dostarczenia części zamiennych niebędących w posiadaniu serwisu (dostawa części z magazynu centralnego) – usunąć awarię w przeciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty i godziny zgłoszenia awarii.

Wykonawca musi zagwarantować dostępność do części zamiennych przez okres minimum 15 (piętnastu) lat od momentu dostarczenia urządzenia, a także na swój koszt przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dla 15 operatorów i 5 konserwatorów wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia.

Na dostarczenie i zamontowanie przedmiot zamówienia Wykonawca będzie miał 7 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od 30 czerwca 2020 roku.

Przypomnijmy, że Małaszewicze planują zwiększenie przepustowości terminala przeładunkowego do 55 par składów na dobę. Dziś jest ich 13. Ambitne plany obejmują przy tym nie tylko zakup sprzętu, ale również wymianę układu torowego, wprowadzenie nowych systemów zarządzania ruchem kolejowym czy wyprowadzenie z tego obszaru ciężkiego ruch kołowego w kierunku planowanej na północ autostrady. Ważnymi punktami modernizacji terminala ma być także m.in. podniesienie prędkości ruchu pociągów do 40 km/h i zwiększenie dopuszczalnego nacisku do 245 kN/oś oraz wdrożenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym.