Kolej jest dla ludzi Wiadomości

Legitymacje studenckie nadal ważne i uprawniają do korzystania z ulg

Legitymacje studenckie nadal ważne i uprawniają do korzystania z ulg Fot. NaKolei.pl

Ważność legitymacji studenckich przedłuża się co semestr, tj. do 31 marca i 31 października. Zawieszenie funkcjonowania uczelni uniemożliwiło wielu studentom potwierdzenie ważności legitymacji studenckiej. Początkowo ważność legitymacji została przedłużona Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 maja br.

Z uwagi na dalsze przedłużenie ograniczenia funkcjonowania uczelni, wprowadzono ustawowe rozwiązanie, w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 51b ust. 4 o treści:

W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

W związku z powyższym, studenci, których legitymacja studencka ma hologram z datą 31 marca 2020 roku, posługują się ważną legitymacją i nie mogą im z tego tytułu grozić sankcje (np. dodatkowe opłaty z tytułu przejazdu bez uprawnień do ulgi).

Jak wynika z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego część ograniczeń funkcjonowania uczelni zostanie utrzymana do 30 września 2020 r., co oznacza, że legitymacje studenckie pozostaną ważne do 29 listopada 2020 r. (jeśli posiadają hologram do 31 marca 2020 r.).

Artykuł przygotowano we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej