Kolej na świecie Przewozy towarowe

Koleje Białoruskie też stawiają na intermodal

Koleje Białoruskie też stawiają na intermodal Fot. Ełcka Galeria Kolejowa

14 listopada 2020 roku białoruskie koleje wysłały do chińskiego Chongqing dziesiąty pociąg kontenerowy z bieloną masą celulozową ze Swietłogorska.

Pociąg składał się z 41 40-stopowych kontenerów. Usługi spedycyjne w ramach projektu świadczy państwowa spółka Belintertrans-Transport and Logistics Centre. Pociąg dotarł do miejsca przeznaczenia w ciągu 12 dni.

Koleją szybciej

Koleje Białoruskie, podobnie jak przewoźnicy z sąsiednich krajów, także stawia na przewozy intermodalne. Celem jest stworzenie, we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, warunków do rozwoju przewozów produktów białoruskiego eksportu do Chin koleją. Transport odbywa się w pociągach kontenerowych, a taki sposób transportu jest szybszy niż ich wysyłka drogą morską.

Koleje Białoruskie poinformowały, że w okresie od stycznia do października 2020 r. wysłały do ​​Chin ponad 18 000 pełnych kontenerów TEU, czyli 1,9 razy więcej niż w tym samym okresie w 2019 r. Jednocześnie zadeklarowała, że jest gotowa zapewnić terminowy i bezpieczny transport produktów do Chin i zaprosiła do współpracy firmy białoruskie. Koleje Białoruskie podały, że są gotowe do realizacji wszystkich wniosków, dotyczących przewozów towarowych zarówno w kraju jak i za granicą. Dla potencjalnych klientów usług intermodalnych kuszący powinien być przede wszystkim czas realizacji zlecenia. Transport towarów do Chin trwa od 12 do 16 dni. Jest więc szybciej niż drogą morską, zaś cena usługi jest porównywalna.

Także do/z Europy Zachodniej

Przypominamy, że Koleje Białoruskie współpracują również z PKP CARGO przy przewozach z Chin. Towary azjatyckie trafiają do terminala w Małaszewiczach, gdzie są przeładowywane na wagony normalnotorowe bądź ciężarówki.

Rośnie także rola terminala Brześć –Sewiernyj, który w ciągu 9 pierwszych miesięcy 2020 r. zwiększył przeładunki o 12% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. O tym, że Koleje Białoruskie, mimo zapowiedzi Prezydenta Aleksandra Łukaszenki, o bojkocie współpracy z Polską, liczą na intermodal świadczy fakt przygotowania kolejnych przejść granicznych. To Bruzgi – Kuźnica Białostocka oraz Świsłocz – Siemianówka.

1 października 2020 r. Koleje Białoruskie przeładowały natomiast w terminalu w Bruzgach pierwszy pociąg kontenerowy z Chin do Niemiec. Współpraca ta ma być kontynuowana.

Kolej coraz bardziej atrakcyjna

Jak wynika z analiz rynkowych transport kolejowy staje się coraz bardziej atrakcyjny względem transportu morskiego i lotniczego. Jest to m.in. efekt pandemii, która wymusiła na armatorach wycofanie wielu statków, w skutek spadku zapotrzebowania na transport towarów, jak również szukania przez nich oszczędności. Dodatkowo znacznie podrożał lotniczy transport towarów, co wynikało z zawieszenia wielu połączeń pasażerskich, jak również, także i tu, spadku zapotrzebowania na usługi transportowe.