Ekonomia i rynek Konferencje i spotkania Nasi eksperci w mediach Opinie Strategia

Klaster Luxtorpeda 2.0 o barierach w rozwoju innowacji na kolei

Klaster Luxtorpeda 2.0 o barierach w rozwoju innowacji na kolei fot. NaKolei.pl

Dziś, 21 grudnia, odbyła się konferencja prasowa Klastra Luxtorpeda 2.0. Poruszono temat barier w rozwoju innowacji na kolei w oparciu o Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Bariery w rozwoju innowacji na kolei w oparciu o Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – nad tym zagadnieniem skupiono się dziś podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Klaster Luxtorpeda 2.0. Przewodniczący Rady Klastra, Czesław Warsewicz przedstawił w jaki sposób Klaster spełnia cele Strategii w swoich działaniach i realizowanych postulatach.

Klaster, jako jedno z prężnie rozwijających się porozumień przedsiębiorców realizuje zadania takie jak wspieranie stymulowania rozwoju technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów transportu pasażerskiego (w ramach projektu Luxtorpeda 2.0). Ma również udział w zwiększeniu wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego czy współtworzeniu nowego modelu współpracy szkolnictwa zawodowego z gospodarką.

Klaster pokazuje bariery, które według organizacji należy przeanalizować i rozważyć w ramach realizacji strategii.

Czesław Warsewicz mocno akcentuje partnerstwo innowacyjne. Zamówienia oparte o PZP wciąż bazują na kryterium ceny. Jest to równoznaczne z wykluczaniem wspierania innowacji. A partnerstwo innowacyjne należy wspierać i rozszerzać jego zasięg. Klaster Luxtorpeda 2.0 postuluje również m.in. o obniżenie wymagań finansowych w przetargach na innowacje czy rozwinięcie współpracy z uczelniami.

Problemem było i częściowo nadal jest niedofinansowanie kolei. Fundusze europejskie miały go zniwelować, jednakże nie udaje się to w pełni poprzez niewystarczające wykorzystanie tych środków. Należy skupić się również na problemie starzenia się społeczeństwa również w kadrze kolejowej. Potrzebne jest wyeliminowanie luki pokoleniowej na kolei, gdzie doświadczeni maszyniści odchodzą na emerytury. Nacisk winien być kładziony na odpowiednie szkolenia i praktyczne przygotowanie do zawodu młodych, aspirujących, potencjalnych pracowników.

Klaster deklaruje współpracę z Rządem

Klaster Luxtorpeda 2.0 deklaruje współpracę z Rządem w kwestiach realizacji Strategii a także wspierania szeroko pojętego transportu.Jak podkreślał Sekretarz Stanu Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, CPK jest również projektem kolejowym. W odniesieniu do przedstawionej przez nas prezentacji powiedział, że Luxtorpeda stanowi dobrą platformę współpracy na nadchodzący dobry czas dla kolei. Zgodnie z expose premiera Morawieckiego CPK to centralny punkt strategii rozwoju transportu. Zgodnie z założeniami oznacza to nie tylko istotę rozbudowy sieci, ale także zwiększenie potrzeb taborowych.