NaKolei.pl WiadomościPrzewozy towarowe Kierunki rozwoju transportu intermodalnego

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego

Redakcja
Fot. Nakolei.pl

Kilka dni temu na łamach portalu NaKolei.pl pisaliśmy o rozpoczęciu prac nad projektem dokumentu pn. „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 roku”.

Ministerstwo Infrastruktury przekazało nieco więcej szczegółów na ten temat. Jak poinformował wiceminister Andrzej Bittel, odpowiadając na interpelację, prace nad projektem dokumentu (wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko) powierzono do realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Po opracowaniu projektu dokumentu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, oba dokumenty zostaną udostępnione do konsultacji wraz z możliwością składania wniosków i uwag.

 

Główne cele projektu

Andrzej Bittel wskazał, że głównym celem dla którego podjęto prace nad przygotowaniem w/w dokumentu jest określenie działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i ustalenie potrzeb w tym zakresie, w ramach przyszłego dofinansowania w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W związku z tym przypomniał, że przedmiotem dokumentu będą:

  • określenie potrzeb w zakresie taboru kolejowego służącego przewozom skonteneryzowanym,
  • określenie potrzeb w zakresie wyposażenia technicznego terminali,
  • określenie potrzeb w zakresie rozwoju systemów telematycznych i informacyjnych, związanych z transportem ładunków wykorzystujących intermodal,
  • określenie działań, eliminujących bariery rozwoju przewozów intermodalnych, w tym opracowanie planu likwidacji barier prawnych i infrastrukturalnych do korzystania z kolejowych przewozów towarowych,
  • identyfikacja kluczowych tras kolejowych oraz określenie potencjalnych potrzeb dla przyszłych lokalizacji terminali kontenerowych, istotnych dla przewozów intermodalnych, a także określenie możliwości wsparcia działań w zakresie ich budowy czy też modernizacji istniejących terminali.

Należy przy tym pamiętać, że to od decyzji ekonomicznych określonych podmiotów zarządzających terminalami zależeć będzie ostateczna decyzja o ich umiejscowieniu. Ministerstwo Infrastruktury może przy tym stwarzać warunki, sprzyjające inwestycjom w terminale intermodalne w strategicznych lokalizacjach.

Aktualne działania ws. intermodalu

Andrzej Bittel poinformował, że działania podejmowane przed Ministerstwo Infrastruktury opierają się na strategii rozwoju kraju przyjętej przez Rząd RP. Najważniejszym dokumentem, określającym wizję rozwoju Polski jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do r. 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Jest ona jednym z kluczowych dokumentów państwa w obszarze średnio- i długoterminowej polityki gospodarczej. Głównym celem Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. W realizacji tego celu sprzyja podejmowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, w ważnych dla rozwoju gospodarczego dziedzinach, takich jak obszar transportu.

Kluczowym dokumentem, określającym szczegółowo wizję rozwoju transportu w Polsce jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. W ocenie wiceministra szczególnie ważne w tym kontekście jest wykorzystanie przewagi konkurencyjnej, jaką daje Polsce położenie na przecięciu głównych europejskich korytarzy transportowych. System towarowych przewozów intermodalnych wskazany został jako szczególnie perspektywiczny, biorąc pod uwagę cel i zadania polityki transportowej państwa. Sprawna sieć kolejowa na głównych szlakach stanowi warunek rozwoju dla transportu intermodalnego. Na podstawie możliwości rozwojowych określono cel główny dla transportu intermodalnego jakim jest stworzenie warunków dla integracji międzygałęziowej w polskim systemie transportowym i zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w przewozach intermodalnych.

Usługa intermodalna

Narzędziem służącym rozwojowi transportu intermodalnego w Polsce jest ulga intermodalna. Jest to ulga w opłacie za przejazd pociągu, udzielana przewoźnikom kolejowym przez zarządcę infrastruktury kolejowej, w odniesieniu do pociągów realizujących przewozy intermodalne. Ulga intermodalna wynosi 25% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd. Obecnie wypracowane rozwiązania pozwalają na stosowanie ulgi intermodalnej do końca 2023 r. i przewidywana jest kontynuacja możliwości jej stosowania w dalszej perspektywie – wskazał Andrzej Bittel.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności