Dawniej na kolei Kolej jest dla ludzi Od czytelników

od Czytelników: Historia kolei w regionie kujawsko-pomorskim

od Czytelników: Historia kolei w regionie kujawsko-pomorskim

Nasza historia była obfita w rozwój sieci kolejowej. Zawdzięczamy ją Niemcom, którzy uznawali wtedy kolej za motor postępu. Drugim utajnionym powodem była manewrowość wojsk podczas ewentualnej wojny, która i tak wybuchła w 1914 roku.

 

Zaczęło się od istotnego szlaku

Początki kolejnictwa na tym terenie to przede wszystkim lata 70. XIX wieku. Niemcy rozbudowując swoje linie kolejowe, oparły je o najważniejsze miasta. Zatem, trzeba było pomyśleć o połączeniu Berlina i Królewca. Początkowo kolej dotarła do Bydgoszczy potem
do Toruniu. Dzięki temu powstawały kolejne dworce na trasie Ostbahnu (wspomnianej relacji Berlin – Królewiec) . Budowa tej linii tak naprawdę spowodowała, że lokalne władze zaczęły zastanawiać się nad wykorzystaniem kolei do przewozu osób, towarów lokalnych. Dlatego też zaczynając od Bydgoszczy, Torunia, kolejne miasta budowały swoje własne dworce. Ich rozwój spowodował że przed I wojną światową nie było trudno dojechać do prawie każdego miasta na terenie zaboru niemieckiego w naszym regionie. Po I wojnie światowej, pozostała sieć kolejowa po Niemcach, została rozbudowana postanowieniem rządu o linie Brodnica – Sierpc, Toruń – Sierpc itp. Państwo Polskie też uznawało za istotne rozwój kolejnictwa w kraju. Nie była to jednak dynamiczna sprawa i II wojna światowa przerwała cały proces zwiększania sieci kolejowej.

Po II wojnie światowej, kolej unowocześniała się poprzez nowe rozwiązania na liniach, jednak stopniowo likwidowano coraz to bardziej niepotrzebne linie, ze względów ekonomicznych. Kolej była tworzona (wąskotorowa jak i normalnotorowa) po to aby móc lepiej i szybciej dostarczać towary i ludzi. Wiele miejscowości przy liniach kolejowych rozwinęło swój potencjał. Wiele cukrowni na terenie województwa miało swoje własne bocznice (dotyczyło to także innych firm przemysłowych). Przyglądając się jednak naszej sieci kolejowej można uznać, że jest ona odzwierciedleniem różnic w strategii rozwoju miedzy Niemcami a Rosjanami. Granica na Drwecy ewidentnie pokazywała też gęstość sieci kolejowej. Do 1914 roku jedyną linią kolejową na terenie Rosji była ta z Torunia do Kutna oraz dodatkowe linie wąskotorowe związane z fabryką w Mątwach.

Co dalej?

Budowanie nowych linii kolejowych nie jest obecnie popularnym zajeciem na kolei. Bardziejvmówi się o likwidacji już obecnie nieużywanych linii lub ich przywracaniu. Znaczeniu w dyskusji publicznej otrzymały m.in. linie z Brodnicy do Działdowa i Sierpca oraz zwiększenie częstotliwości pociągów regionalnych. Ostatnią największą likwidacją jest złomowanie dawnej linii kolejowej Kowalewo Pomorskie – Brodnica. Cóż, oby nasze władze miały pomysł na zwiększenie frekwencji czynnych linii w naszym rozkładzie jazdy.

 

Za artykuł dziękujemy Panu Tomaszowi Ostojskiemu