Prawo i przetargi Przewozy towarowe

Duisport Agency chce kupić 17 nowych wagonów do przewozu kontenerów

Duisport Agency chce kupić 17 nowych wagonów do przewozu kontenerów Fot. Duisport Agency (ilustracyjne)

Duisport Agency ogłosił przetarg na dostawę 17 sztuk fabrycznie nowych kolejowych towarowych wagonów.

Zamówienie obejmuje zakup wagonów kieszeniowych oraz platform podkontenerowych do obsługi wybranych połączeń intermodalnych. Mają to być fabrycznie nowe wagony intermodalne, typu Sggrs(s), zmodyfikowane do transportu kontenerów lub innych jednostek intermodalnych. Każdy musi zostać wyposażony w układ hamulca klockowego i z chwilą odbioru technicznego być dopuszczony do kursowania bez ograniczeń po wszystkich liniach kolejowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wagony będą użytkowane do przewozu kontenerów, zestawiane w składy towarowych pociągów intermodalnych, w stanie ładownym będą kursować tylko jako grupy w zwartych składach, nie jako wagony pojedyncze.

Warto przy tym rozszyfrować oznaczenie wagonu. Poszczególne symbole oznaczają:

  • „S” platforma budowy specjalnej na wózkach;
  • „gg” wagon zmodyfikowany do transportu kontenerów;
  • „r” wagon na wózkach dwuosiowych, sześcioosiowy – dwuczłonowy, człony połączone przegubem międzywagonowym;
  • „s” – wagon, przystosowany do kursowania z prędkością do 100 km/godz. w stanie ładownym;
  • „ss” – wagon, przystosowany do kursowania z prędkością do 120 km/godz. w stanie ładownym.

Każdy wagon musi być zabezpieczony gruntującą powłoką antykorozyjną o grubości minimum 100 μm oraz powłoką nawierzchniową odporną na promieniowanie UV o grubości minimum 80 μm. Powinien być posadowiony na standardowych, dwuosiowych wózkach rodziny Y25L, wyposażonych w zawór ważący z instalacją pneumatyczną. Musi mieć konstrukcję umożliwiającą jego podniesienie, wraz z wózkami, za pomocą dźwigników śrubowych, dźwigu lub żurawia.

Okres życia pojazdu to minimum 40 lat. Przy okazji wskazano również okresy pomiędzy poszczególnymi przeglądami:

Przebieg pomiędzy przeglądami 1 poziomu utrzymania (P1) – na bieżąco, przez każdym wyjazdem wagonu na trasę lub po zakończeniu biegu pociągu;

Przebieg pomiędzy przeglądami 2 poziomu utrzymania (P2) – w przerwach pomiędzy kolejną eksploatacją wagonu;

Przebieg pomiędzy przeglądami 3 poziomu utrzymania (P3) – co 3 lata lub co 300.000 km przebiegu wagonu;

Przebieg pomiędzy przeglądami 4 poziomu utrzymania (P4 – d. naprawa rewizyjna „REV”) – co 6 lat lub co 600.000 km przebiegu wagonu;

Przebieg pomiędzy przeglądami 5 poziomu utrzymania (P5 – d. naprawa główna „NG”) – co 12 lat lub co 1.200.000 km przebiegu wagonu.

Oferty

Oferty na ich dostawę można składać do 3 kwietnia 2021 r. Od oferentów wymagane jest doświadczenie. Każdy musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wyprodukował i dostarczył lub wyremontował nie mniej niż 8 sztuk kolejowych wagonów towarowych lub platform podkontenerowych.

Kryteria wyboru stanowią: cena – 75%, gwarancja – 10%, termin wykonania – 10% oraz masa własna wagonu – 5%.