Ekonomia i rynek Kolej na świecie Przewozy pasażerskie

Deutsche Bahn odnotowało blisko 6 miliardów euro straty w 2020 roku

Deutsche Bahn odnotowało blisko 6 miliardów euro straty w 2020 roku Fot. AFP

Deutsche Bahn osiągnęło wielomiliardowe straty w 2020 roku. Całkowita strata wyniosła blisko 6 miliardów euro. Prezes DB jest przekonany, że zapotrzebowanie na podróż koleją wkrótce wróci na dawny poziom – “jesteśmy szczepionką przeciwko zmianom klimatycznym”.

W ubiegłym roku DB odnotowała wielomiliardowe straty, ale podjęła systematyczne działania, aby przywrócić rentowność za pomocą rekordowych nakładów kapitałowych. W roku 2020 pandemia COVID-19 uderzyła w DB podobnie jak w wiele innych spółek, powodując gwałtowny spadek przychodów i zysków. DB zamknęła rok ze stratą operacyjną w wysokości 2,9 miliarda EUR. W 2021 DB spodziewa się poprawy, ale nadal istnieje prawdopodobieństwo, że odnotuje duże straty, zanim zyski operacyjne powrócą na dawny poziom.

Jestem pewien, że pasażerowie ponownie zaczną korzystać z naszych pociągów i przewozić koleją więcej towarów, niż wcześniej – stwierdził CEO DB, Richard Lutz – Jesteśmy opcją przyjazną dla środowiska, szczepionką przeciwko zmianom klimatycznym.

W roku 2019 DB ogłosiła zyski (skorygowany EBIT w wysokości 1,8 miliarda EUR) oraz rekordową liczbę pasażerów. Rok 2020 również dobrze się zaczął. Jednakże z nadejściem pandemii miliony ludzi zrezygnowały z podróży. Spadł także wolumen przewożonych ładunków. Sama działalność DB w sektorze przewozów dalekobieżnych przyniosła 1,7 miliarda EUR strat z całkowitej skorygowanej straty operacyjnej netto (przed odliczeniem odsetek i opodatkowaniem) wynoszącej 2,9 miliarda EUR. DB musiała także uwzględnić 1,8 miliarda EUR na pozycje nadzwyczajne, w tym w szczególności odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości, ogłoszony przez spółkę zależną DB Arriva w pierwszej połowie roku 2020. Całkowita strata po opodatkowaniu (obejmująca także odsetki netto i wynik finansowy) wyniosła 5,7 miliarda EUR. Przychody Grupy DB spadły o 10,2% w skali rok do roku, do kwoty 39,9 miliarda EUR.

Pomóc mają duże inwestycje  

Kolej jest opcją przyjazną dla klimatu i pomimo pandemii, DB oraz rząd Niemiec angażują się w długoterminowy program wdrożony w celu doskonalenia niemieckich kolei. W roku 2020 ponownie zwiększono wydatki na system kolejowy. Nakłady kapitałowe brutto wzrosły o 10% do rekordowego poziomu 14,4 miliarda EUR. Nakłady kapitałowe netto wzrosły o 4,3% w skali rok do roku, do kwoty 5,9 miliarda EUR. W roku 2021 planowany jest kolejny wzrost nakładów kapitałowych. Środki przeznaczono przede wszystkim na poprawę infrastruktury kolejowej, ale przewiduje się także inwestycje w nowe pociągi i zajezdnie konserwacyjne ICE.

CEO DB Lutz podkreślił, że rozbudowa, doskonalenie i cyfryzacja systemu kolei na szeroką skalę to był właściwy kierunek.

Dzięki tej strategii koleje stają się znacząco lepsze – powiedział Lutz. „Zrobiliśmy postępy pomimo COVID-19. Nasza strategia Silna kolej sprawdza się.

W roku 2020 zadowolenie klienta w DB Long-Distance osiągnęło najwyższy poziom w historii. DB poprawiła także punktualność: w ubiegłym roku na czas przyjechało 81,8% pociągów dalekobieżnych, co oznacza wzrost o około sześć punktów procentowych. Ta poprawa wynikała z lepszej jakości obsługi i mniejszego ruchu w sieci kolejowej.

W roku 2020 pandemia spowodowała spadek kluczowych wskaźników efektywności w niemal wszystkich jednostkach organizacyjnych DB. W roku 2020 z pociągów DB w Europie skorzystało łącznie 1,5 miliarda pasażerów, około 42% mniej niż w roku 2019. DB Long-Distance, która przed rokiem 2020 odnotowała rekordowe liczby pasażerów, przewiozła blisko 81 milionów osób, czyli około 46% mniej. DB Regional odnotowała spadek na poziomie 38%. W roku 2020 wolumen sprzedaży spadł o około 47% w skali rok do roku, do mniej więcej 52 miliardów pasażero-kilometrów.

COVID-19 szczególnie dotknął spółkę DB Arriva, lokalnego operatora przewozów DB w Europie, w pierwszej połowie roku. Spółka do tej pory odczuwa jego skutki.

DB Cargo, podmiot zależny DB realizujący przewozy koleją, dostosował w roku 2020 strategię rozwoju i będzie ją wdrażać w nadchodzących latach. Firma odnotowała wyższe wolumeny przewozów artykułów spożywczych i podobnych, ale niższe w kluczowych branżach, jak przemysł motoryzacyjny, stalowy i przetwórstwo rudy żelaza. Całkowity transport towarów spadł o ponad 8% w skali rok do roku.Kongres590