Ekonomia i rynek Prawo i przetargi Tabor Wiadomości

Dalsze kroki w sprawie przejęcia PESY. PFR i wniosek do UOKiK

Dalsze kroki w sprawie przejęcia PESY. PFR i wniosek do UOKiK fot. PESA

W maju PESA i PFR podpisały umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia bydgoskiej Spółki. Polski Fundusz Rozwoju działa dalej – podmiot zależny PFR złożył już wniosek do UOKiK.

Wniosek do UOKiK o przejęcie holdingu PESY i spółek zależnych złożył podmiot należący do PFR, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. O sprawie informuje m.in. Bankier.pl.

O ostatnich działaniach PESY i PFR pisaliśmy pod koniec maja, kiedy to strony podpisały umowę inwestycyjną. Wtedy to, 25 maja, strony umowy zaakceptowały wszelkie warunki nabycia prawdopodobnie całościowych udziałów Pesy przez Polski Fundusz Rozwoju. Przejęcie ma mieć miejsce pod koniec czerwca 2018 r.

Z najnowszych informacji wynika, że kontrolę nad PESA Holding wraz ze spółkami jej zależnymi przejmie Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN). Spółka ta działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego Funduszu przez Polski Fundusz Rozwoju.