Prawo i przetargi Tabor

Cztery ofert na naprawy okresowe lokomotyw PKP Intercity

Cztery ofert na naprawy okresowe lokomotyw PKP Intercity Fot. Wiki Commons

Cztery oferty zostały złożone w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 4. poziomie utrzymania 48 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

Na początek przypomnijmy, że przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

1) część 1 – wykonanie napraw na 4. poziomie utrzymania 16 szt. lokomotyw serii EU/EP07;

2) część 2 – wykonanie napraw na 4. poziomie utrzymania 16 szt. lokomotyw serii EU/EP07;

3) część 3 – wykonanie napraw na 4. poziomie utrzymania 16 szt. lokomotyw serii EU/EP07.

Szacunki zamawiającego w każdej z nich to 16.001.904,63 zł brutto bez prawa opcji oraz 23.002.737,90 z prawem opcji.

W przetargu oferty złożyli:

  1. ZNTKiM Gdańsk na część 1, 2 i 3. W pierwszej i drugiej z nich oferta opiewa na kwotę 15.397.474,56 zł brutto bez prawa opcji i 22.290.694,68 zł brutto z prawem opcji, a w trzeciej na kwoty 15.348.274,56 zł brutto i 22.167.694,68 zł brutto. Terminy wykonania naprawy jednej lokomotywy odpowiednio do części to: 61, 58 i 56 dni kalendarzowych oraz a gwarancja to 18, 18 i 24 miesięcy;
  2. Olkol Oleśnica na wszystkie trzy części. Zaproponowane ceny brutto to odpowiednio bez prawa opcji i z prawem opcji: 14.077.489,73 zł oraz 20.369.692,73 zł, 15.078.709,73 zł oraz 21.806.332,73 zł, 15.865.909,73 zł oraz 22.937.932,73 zł. Terminy wykonania dla jednej lokomotywy to odpowiednio 50, 56 i 35 dni kalendarzowe. Gwarancja to odpowiednio 72, 60 i 60 miesięcy;
  3. PKP CARGOTABOR na wszystkie trzy części z ceną brutto odpowiednio bez prawa opcji i z prawem opcji: 14.694.796,03 zł oraz 21.123.769,29 zł, 14.497.996,03 zł oraz 20.840.869,29 zł, 14.124.076,03 zł oraz 20.303.359,29 zł. Terminy wykonania dla jednej lokomotywy to odpowiednio 44, 39 i 35 dni kalendarzowe;
  4. SPS Lisi Ogon i SPS ASO Piotr Mieczkowski na część 2 i 3 z ceną brutto bez prawa opcji i z prawem opcji dla każdej z nich: 21.359.117,28 zł oraz 30.797.826,09 zł. W obu częściach zaproponowano 63-dniowy termin realizacji jednej lokomotywy oraz 18 miesięcy gwarancji.

Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów: termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – Waga: 20, okres gwarancji i rękojmi lokomotywy po wykonanej naprawie – Waga: 10 oraz cena – Waga: 70.

Zgodnie z warunkami przetargu w każdej z części przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze. Wykonanie naprawy na 4. poziomie utrzymania jednej lokomotywy (czas postoju lokomotywy w naprawie) nastąpić będzie musiało w terminie nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych. Przewoźnik wymaga także udzielenia rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres minimum 24 miesięcy.

Prawo opcji obejmuje zwiększenia liczby naprawianych lokomotyw w każdej z trzech części do 7 sztuk lokomotyw serii EP/EU07.